Blant Norges mest lønnsomme – og ny storjobb i havn

jul 05, 2016

Gjermundshaug Gruppen er blant de ti mest lønnsomme konsernene i Norge i sin bransje. Samtidig har Gjermundshaug Anlegg fått tilslaget på en ny storjobb.

I konkurranse med tre andre anbydere er Gjermundshaug Anlegg tildelt jobben med å bygge det nye Skurlagskrysset mellom Riksveg 3 og Sjulhusveien i Alvdal, med tilhørende veier og infrastruktur på begge sider av krysset og jernbanen.

LAVESTE PRIS

Gjermundshaug hadde laveste pris på jobben, som har en kontraktsverdi på rundt 18 millioner kroner.
– Dette er en jobb som passer veldig godt inn i vår portefølje nå, sier en fornøyd konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen til Alvdal midt i væla. Planlagt oppstart er i høst, og tidsplanen tilsier at anlegget skal være sluttført høsten 2017.

I NORGESTOPPEN

Minst like gledelig: Torsdag offentliggjorde fagtidsskriftet Byggeindustrien og bygg.no den årlige lista over de 100 største innen bygg og anlegg i Norge. Der er Gjermundshaug Gruppen for første gang inne på lista. Med en 2015-omsetning på 422 millioner kroner, suser konsernet, med hovedkontor i Alvdal, rett inn på 68. plass på lista.

TOPP 10 PÅ LØNNSOMHET

De 100 på lista er også kikket nærmere i kortene av Byggeindustrien og bygg.no – blant annet når det gjelder lønnsomhet.
Gjermundshaug Gruppen presenterer et 2015-regnskap med en resultatgrad 9,3% før skatt. Det gjør dem til landets 10. mest lønnsomme innen bygg og anlegg. FH Gruppen topper lista, med 17,5% resultatgrad. 
– Det er klart at dette er noe som legges merke til, så det betyr mye for oss, sier konsernsjef Ole Gjermundshaug til Alvdal midt i væla.

TAR POSISJONER

Byggeindustrien har også lagt merke til Gjermundshaug – og i siste utgave av fagtidsskriftet presenteres konsernet over to sider gjennom et intervju med konsernsjef Ole Gjermundshaug og daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg.
Der fokuseres det spesielt på hvordan konsernet posisjonerer seg inn mot den forestående anleggsboomen i Innlandet, med store veiutbygginger – både av E6 og Rv. 25/3, og på jernbane – med videreføring av dobbeltspor nordover langs Mjøsa. Og da først og fremst gjennom etableringen av et nytt selskap som skal spesialisere seg på store masseforlflyttinger med store maskiner – Anlegg Øst Entreprenør AS.
– Det skal investeres 20 milliarder kroner i ny vei og jernbane i Mjøsregionen i løpet av 10-15 år. Dette markedet ønsker vi å posisjonere oss for, sier Ole Gjermundshaug til Byggindustrien.

BETYDELIG AKTØR

Målet er at Anlegg Øst Entreprenør kan bli en leverandør til riksentreprenørene på de største anleggene, men selskapet vil også kunne inngå egne avtaler.
– Vi vet at det er behov for en aktør som kan drive ed tung masseforflytting i vårt hovedmarkedsområde, men vi har også ambisjoner om at Anlegg Øst Entreprenør kan bidra ved store prosjekter i andre deler av landet, sier Gjermundshaug videre.