Bra år og mye på gang for Gjermundshaug Anlegg

des 12, 2016

Til tross for noen skjær i sjøen med tidlig vinter og avlyst Vegvesen-kontrakt, er daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg fornøyd med tingenes tilstand ved overgangen fra 2016 til 2017.

– Vi har lagt bak oss et travelt og givende år, oppsummerer Øvergård. – Det har vært stor aktivitet på Romerike, i Elverumsområdet og i NordØsterdal, og vi er fornøyd slik det ligger an nå.

TIDLIG VINTER

– Vinteren meldte sin ankomst litt tidligere enn vi hadde håpet. Derfor blir det spennende å se om vi klarer en langspurt den siste måneden dette året også, fortsetter Øvergård. Tidlig vinter, til tross, han ser lyst på vinterarbeidet for selskapet. – Ordresituasjonen er god selv om Statens Vegvesen måtte avlyse kontrakter som vi lå godt an i konkurransen om. Det var synd, men nye sjanser kommer. Mange store prosjekter er ute og kommer ut for anbudsregning, og vi gleder oss til alle sjanser dette vil gi både i egenregi og i følge med andre entreprenør. – Vi har stor tro på at Gjermundshaug Anlegg er godt forberedt til å bidra i disse store prosjektene, sier en optimistisk og målrettet Ståle Øvergård.

MANGE ARENAER

Hans mannskaper holder fullt trøkk på mange arenaer utover vinteren. I påvente av en ny anbudsrunde fra Statens vegvesen på veivedlikeholdet flere steder i fylket, satser Gjermundshaug Anlegg på ferdigstillelse av nåværende prosjekt mellom Hanestad og kommunegrensa til Alvdal i løpet av første halvår 2017. I Ydalir i Elverum er maskiner og folk godt i gang – både med masseflytting og VA-anlegg. Dette arbeidet vil pågå utover vinteren. Det samme vil en del arbeid på Romerike, men der går det mot ferdigstillelse både på Blaker og Fjuk.

FJERNSTYRT OPPRYDDING

Samtidig har Gjermundshaug Anlegg inngått avtale med PEAB om fjernstyrt opprydding av område for uttak av grus til asfaltproduksjon. Dette arbeidet starter på nyåret. I mellomtida er Kevin Trøan på plass i Danmark på det første fjernstyrte prosjektet utenfor landets grenser. – På Romerike bygges gang- og sykkelvei ved Ramstadåsen, der vi har bygd boligfelt etappe 1, og nå håper på oppstart for etappe 2 i løpet av 2017, sier Øvergård. – Vi har også satt i gang en jobb til Statens Vegvesen som er første kontrakt på det store prosjektet Rv. 3/25 fra Omangsvollen til Svingen. Gjermundshaug Anlegg setter ned målesøyler og skal utføre prøvegraving i linja.

NAMNÅ OG ALVDAL

Av kommende prosjekter nevner Øvergård underentreprise for HENT AS på grunnarbeider for Alvdals nye barneskole. Samtidig starter umiddelbart et nytt prosjekt for Jernbaneverket på Namnå, med overgangssanering, samt bygging av 1,5 kilometer vei. – Ellers er det mange anbud, både store og små og over store områder. Det er mye å regne på, men naturlig nok litt mindre mot vinteren, oppsummerer Ståle Øvergård.