Døgnet rundt i kamp med klokka

feb 11, 2016

Anlegg Øst må ta hele døgnet til hjelp når Moen tunnel på Dovrebanen ved Bergseng stasjon sør for Lillehammer skal utbedres i løpet av 23 hektiske dager.

– Det er full rulle og vi er helt nøyaktig i tråd med framdriftsplanen, forteller daglig leder i Anlegg Øst, Trond Musdalslien, når vi besøker anlegget ei lita uke før togene igjen skal begynne å kjøre gjennom tunnelen.

PLANLEGGING BETYR ALT

– God planlegging betyr alt på et slikt prosjekt, med så mange involverte, og hvor ulike aktører skal inn til forskjellige tider og alt må stemme for at tidsplanen skal holde, sier Musdalslien.
Foruten Anlegg Østs egne mannskaper og maskiner, har Bleikvassli Gruber, Wirecut, Kjell Foss AS, Gjermundshaug Anlegg og Team 1435 vært involvert i større eller mindre deler av det svært omfattende og intense prosjektet på Dovrebanen omtrent på grensa mellom Lillehammer og Ringsaker.
– Det er en stor jobb, ja, medgir Musdalslien og antyder en døgnproduksjon på 1,5 millioner kroner på det meste i anleggesperioden.

TUNNELUTVIDELSE

Den 77 meter lange Moen tunnel på Dovrebanen er utvidet både i bredde og høyde.
– Vi har utvidet den med én meter i veggene, én meter i taket, og nesten meteren i gulvet, forteller Musdalslien.
200 meter med jernbanespor gjennom og på begge sider av tunnelen er revet og bygd opp igjen. Det er sprengt og etablert nye løsninger for å ta unna overvann, både inne i tunnelen og 30 meter på begge sider av tunnelen, lagt nytt bærelag, nye sviller, skinner og kjøreledning.
Det er også sagd skår rundt ti meter ut fra tunnelmunningene, et totalt areal på rundt 1500 kvadratmeter.
Alt for å redusere vedlikeholdsbehovet og styrke driftssikkerheten for Dovrebanen på strekningen.
– Det har vært store vedlikeholdskostnader her, og særlig har vannet skapt store utfordringer. Det har vi forhåpentligvis løst nå ved å avlede og drenere det bort, sier Trond Musdalslien.

DØGNET RUNDT

I starten var det full gass og full bemanning døgnet rundt på prosjektet. Etterhvert ble nattbemanninga redusert til fem-seks mann, da man så at prosjektet var i god rute inn mot ferdig-dato. Men på dagtid var det hele anleggsperioden mellom 20 og 25 Anlegg Øst-ansatte på jobb.