Espen Carlsen er ny Konsernleder for IKT og digitalisering

feb 03, 2020

Digitalisering er et viktig område for fremtidens entreprenører. Det tar Gjermundshaug Gruppen konsekvensen av. Espen Carlsen kommer fra Hæhre & Isachsen Gruppen som ny Konsernleder for IKT og Digitalisering.

Gjermundshaug Gruppen har lenge vært frempå når det gjelder bruk av teknologi og det å tenke innovativt. Espen Carlsen mener hans rolle i stor grad handler om å bidra til å lede og koordinere organisasjonen for det digitale skiftet som nå er på vei. – Vi skal peke ut en retning. Vår verdikjede er unik! Det er folka i Gjermundshaug som hver dag gjør en kjempejobb på prosjektene våre. Jeg skal være en drivkraft på tvers av selskapene og bistå med min kunnskap innenfor teknologi og digitalisering. Vi skal ikke tre systemer nedover hodene på folk, men sammen finne ut av hva digitalisering kan og skal gjøre for oss, sier Carlsen.

– IT er i dag blitt et forretningskritisk område. Med gode digitale verktøy vil vi kunne skape merverdi som kan gi oss et konkurransefortrinn og vise seg på bunnlinja. Det vil gi oss bedre muligheter for å vinne anbud og dermed også sikre arbeidsplassene våre i fremtiden. Etter min oppfatning preges Gjermundshaug Gruppen av en unik kultur for å gjennomføre prosjekter til rett tid, kvalitet og ikke minst lønnsomt. Det er et veldig godt utgangspunkt.

BRED OG VARIERT BAKGRUNN

Espen Carlsen kommer til Gjermundshaug Gruppen med bred erfaring fra olje- og anleggsbransjen. Han kommer rett fra en lignende rolle hos Hæhre & Isachsen Gruppen, der han har vært i tre år. Før det har han tatt en økonomiutdannelse og har mange års erfaring fra det amerikanske storkonsernet National Oilwell Varco. Her jobbet han med forretningsutvikling innen systemer, både i Norge, Europa og en periode i USA.

HELHETLIGE DIGITALE LØSNINGER

– Jobben blir å utarbeide, samt realisere, en digitaliseringsstrategi for konsernet. Samtidig skal jeg sammen med dyktige medarbeidere sørge for at IT-driften blir ivaretatt på en god måte for alle brukere. – Når det gjelder digitalisering skal vi ta i bruk riktig teknologi for å lage helhetlige løsninger som gir de ute i drift en bedre og enklere hverdag. API’er og integrasjoner gjør at vi kan lage løsninger som kan effektivisere prosesser og analysere prosjektene våre slik at vi tar gode valg som forbedre hele organisasjonen, forteller Espen Carlsen.

PÅ LAG MED ALLE

Espen Carlsen er klar og utvetydig på at hans jobb skal gjøres på lag med de ansatte i hele Gjermundshaug Gruppen. Det handler om å finne fram til løsninger som gir mening og som alle ser praktisk nytte av, uavhengig av rolle og funksjon. – Jeg har ansvaret for å utvikle og realisere vår digitaliseringsstrategi. Jeg skal være en sparringspartner som er tett på prosjektene våre og ledelsen slik at vi finner de riktige løsningene for oss. Nettopp derfor ønsker han å bruke mye tid ute etter nyttår. For å lære seg konsernet og folk å kjenne, snakke med de ansatte og få innspill fra ansatte som kan bidra til gode løsninger og prosesser for gruppen. Han har kontorplass på Bryn i Oslo, men vil mye av tida være ute på reise – både på prosjekt og ved Gjermundshaug Gruppens kontorer på Alvdal, Elverum og Lillehammer.

TRIGGET AV GRÜNDERÅNDEN

På spørsmål om hvorfor han nå velger Gjermundshaug Gruppen svarer Carlsen kontant at han er trukket mot gründerånden, den flate strukturen med korte beslutningslingslinjer, stor gjennomføringskraft og det genuine ønsket om å lykkes. – Gjermundshaug Gruppen preges av dyktige folk med et godt verdigrunnlag. Fra bransjen har jeg aldri hørt et vondt ord om selskapet som også er frempå med bruk av teknologi. Jeg synes også arbeidet rundt «Steer» er spennende og er sikker på at vi der virkelig kommer til å sette oss på kartet, sier Carlsen.

– Mitt inntrykk av konsernet er at det preges av likandes folk som skaper et godt arbeidsmiljø. Her skal jeg også bidra. Det er også mange flinke fagarbeidere her. De drives av profesjonalitet og stolthet over faget sitt. Det kjennetegner en videre suksesshistorie for fremtiden.

NY JOBB: Espen Carlsen skal jobbe som Konsernleder for IKT og digitalisering i Gjermundshaug Gruppen.

NY JOBB: Espen Carlsen skal jobbe som Konsernleder for IKT og digitalisering i Gjermundshaug Gruppen.