Framtida er trådløs

feb 11, 2016

Gjermundshaug-eide Avantis Distribution opplever sterk vekst i et svært ekspansivt trådløst marked. Siden Gjermundshaug overtok eierskapet i 2010 er både antall ansatte og omsetning fordoblet. Avantis Distribution AS har nå 12 ansatte. I tillegg kommer én ansatt i Danmark og seks i Sverige – i egne Avantis-selskaper der.

Omsetningen går mot 70-75 millioner kroner i år, en solid økning fra 53 millioner i fjor. Og ennå gjenstår tallene fra siste kvartal – normalt det aller beste for Avantis.

TILGJENGELIGHET

– Vi er en nisjedistributør i et marked som er i sterk vekst. Alle skal være tilgjengelig over alt hele tida, og det skal være trådløst. Mobilitet er viktig, og vi er markedsledende på teknologien som gjelder, forteller daglig leder Halvor Ruud i Avantis.
Som distributør jobber Avantis strategisk og tett sammen med partnere som Atea – ikke minst inn mot det offentlige markedet.
– Kommuner og fylkeskommuner er viktige kunder. Spesielt ser vi veldig vekst når det gjelder etablering av trådløse nettverk på skoler, sier Ruud.

46 FLYPLASSER

Den mest prestisjetunge kontrakten for Avantis er nok likevel den med Avinor, som gjør Avantis til leverandør av trådløse teknologi på alle Avinors 46 flyplasser i Norge.
Nå settes det inn et støt for også få levert tilsvarende på de to private flyplassene utenom Avinor-nettverket, Torp og Rygge.
– Ellers jobber vi mye som underleverandør i forbindelse med bredbåndsløsninger og –utbygginger der fiber og kabling ikke er det mest hensiktsmessige. På «last mile» kan ofte trådløs teknologi være både bedre og billigere, forteller Avantis-sjefen.

ROSER EIERSKAPET

Halvor Ruud benytter samtidig anledningen til å rose Gjermundshaug-gruppen og styreleder Jan Eiler Wessel for måten de utøver sitt eierskap i Avantis på.
– De har vært tydelige på hva de ønsker, og har bidratt godt. Samtidig har de overlatt til oss å styre driften i den retningen styret og eierne ønsker, uten å blande seg inn og detaljstyre den daglige driften.
Han ser også fordelen av at Avantis er samlokalisert på Bryn i Oslo med to andre selskaper i Gjermundshaug-gruppen – Degreee Consulting og Specto Remote – som begge bedriver virksomhet i slektskap med det Avantis jobber med.
– Hver for oss sitter vi på unik kompetanse som gjør at vi kan stå enda sterkere om vi utnytter det sammen, sier Halvor Ruud.