Gjermundshaug-gave til elevbedrifter

des 20, 2018

Gjermundshaug Gruppen har gjort det til en tradisjon å invitere elevbedriftene fra Alvdal ungdomsskole til en samling på hovedkontoret – og sende dem hjem med en hyggelig sjekk. Så også i år.

Niendeklassingene ved Ungdomsskolen bruker hver høst tid på å starte og drive elevbedrifter som en del av undervisningen. I år er det etablert fire nye bedrifter; KaffeChicsa EB, Kreativt Håndverk EB, Lønsjboksen EB og Juleavslutning EB.

LUNSJ OG PENGEGAVE

Nylig var hele gjengen invitert til Gjermundshaug Gruppen på Alvdal Næringssenter på lunsj, og for å presentere sine forretningsideer og fortelle om driften. Det takket de selvsagt gladelig ja til, og det var slett ikke dumt. For etter presentasjonene delte administrasjonssjef Pål Ligård og Liv Gjermundshaug Thoresen fra Gjermundshaug Gruppen ut en sjekk på 1 000 kroner til hver av elevbedriftene. Uten tvil et godt tilskudd til høstens forretningsdrift for de unge gründerne.

SPENNENDE JOBBMULIGHETER

I samme slengen benyttet Gjermundshaug anledningen til å presentere seg og sin etterhvert svært omfattende virksomhet, med over 250 ansatte over store deler av Østlandet. Ligård fortalte om den store bredden i konsernets virksomhet, og presenterte de ulike jobbmulighetene som kan ligge i Gjermundshaug Gruppen om noen år for ungdomsskoleelevene.

Mari Øien, som jobber med økonomi og regnskap, og landmåler/stikningsingeniør Lisbeth Gjermundshaug var også med og fortalte om sine jobber – til ungdomsskoleelever som synes de fikk mye ny informasjon om mange spennende jobbmuligheter i egen bygd.

FORNØYD: Pål Ligård og Liv Gjermundshaug Thoresen overrakte på vegne av Gjermundshaug Gruppen en gavesjekk på 1 000 kroner til fire fornøyde daglige ledere for elevbedriftene ved Alvdal ungdomsskolen. Fra venstre: Marius Tronsmoen, Sigve Tronslien Estensgård, Anna Hansen-Møllerud Hauen og Magnus Toustrup Hoel. Foto: Ivar Thoresen.