Gjermundshaug Gruppen er ISO-sertifisert

nov 22, 2018

Gjermundshaug Gruppen er nå ISO-sertifisert etter ISO 9001:2015 om system for kvalitet og ISO 14001:2015 om system for miljø.

- Dette viser at vi at vi har gjort en god jobb innen HMS og Kvalitet, men dette er imidlertidig et område som vi stadig må utvikle oss på slik at jobben pågår kontinuerlig. Helge Dervo startet som konsernleder innen HMS og Kvalitet 1. oktober. Han har ledet oss gjennom denne prosessen, sier økonomisjef Hans Bjørnstad i Gjermundshaug Gruppen.

HVEM HAR FORDEL AV ISO 9001 OG 14001?

ISO 9001 hjelper organisasjoner til å tilpasse seg en verden i forandring, gir relevant veiledning i hvordan man skal tilfredsstille dagens og morgendagens kundekrav og hvordan man kan sørge for forbedring. Standarden tar spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene mange virksomheter i dag må forholde seg til.

ISO 14001 er utformet for å kunne implementeres i enhver organisasjon, uavhengig av størrelse, virksomhetstype, eierform eller antall lokaliteter en opererer på. Standarden bidrar med systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Dette omfatter energiforbruk, håndtering av avfall, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Den er med andre ord relevant for enhver offentlig, privat eller ideell organisasjon som ønsker å redusere utslipp og energiforbruk, eller på andre måter ønsker å opptre mer miljøvennlig. Så snart ISO 14001 er implementert og integrert i organisasjonen, kan organisasjonen se fram til et generelt løft i form av bedre resultater, omdømme, tilgang til et bredere marked og mulighet for produktdifferensiering. Dette vil være et effektivt system for kontroll med miljøpåvirkningen og på den måten føre til redusert risiko for miljøovertredelse og eventuelle straffegebyrer. Alt i alt vil dette bidra til et positivt utslag på bunnlinjen.

Kilde: standard.no