Gjermundshaug Gruppen setter spor i Oslo-området

jan 22, 2020

Gjermundshaug-selskapene Anlegg Øst Entreprenør og Gjermundshaug Anlegg setter spor etter seg i Oslo-området for tida.

Både på Alnabru i Oslo, på Kløfta og på Jessheim er maskiner og folk fra Gjermundshaug Gruppen i aksjon på ulike anlegg, i et område preget av stor aktivitet. Det sentrale Østlandsområdet er kjerneområdet for Gjermundshaug Gruppen, og spesielt på Romerike har flere av konsernets selskaper hatt mange og store jobber i en årrekke. Slik ser det ut til å fortsette.

OPPGRADERING PÅ ALNABRU

For Anlegg Øst Entreprenør har det i høst handlet om oppgradering og fornying av uteplassen på et næringsområde på Alnabru. En jobb som startet i høst, og som etter planen skal være ferdigstilt før jul. – På det meste har vi hatt 12 mann i arbeid her, og noe innleid mannskap i tillegg. Men stort sett har det vært sju-åtte personer involvert i prosjektet, forteller anleggsleder Raymond Iversen i Anlegg Øst Entreprenør mens asfaltarbeidet er i sluttfasen mellom snø- og sluddbygene nord i Oslo denne tidlige adventsdagen. – Prosjektet handler om å oppgradere og fornye utearealet på dette industriområdet. Vi har oppgradert vann- og avløp på området, opparbeidet og asfaltert og satt opp noen nye kontorbrakker, forteller Iversen videre.

BOLIGOMRÅDE PÅ KLØFTA

Litt lenger nord – på Borgen øst for Kløfta – er Ole André Nesset anleggsleder for en gjeng på rundt ti personer fra Gjermundshaug Anlegg som jobber med å opparbeide infrastrukturen med vei, vann og avløp for et nytt boligfelt som skal bebygges med inntil 250 boenheter. – Vi har to grunnarbeidere og rørleggere, to lærlinger og seks faglærte maskinførere i sving, forteller Nesset. I tillegg har Gjermundshaug Anlegg med seg underentreprenører på sprengning, pluss at to mann fra Mobilgrus i en del uker nå er leid inn for å knuse stein.

LANGVARIG PROSJEKT

Nesset forteller at prosjektet på Borgen startet så smått med avskoging allerede før jul i fjor. Så gikk det litt tråere en periode, blant annet på grunn av en høyspentlinje som måtte graves ned i bakken før tempoet kunne settes på fullt igjen.  Nå går alt etter planen, og fortsetter framdriften som forutsatt skal hele området være klargjort og ferdig i august-september neste år.

STORMASKINER PÅ JESSHEIM

Enda litt lenger nord – rett sør for Jessheim sentrum – er det maskinene med de største musklene i Gjermundshaug Gruppen som råder grunnen. GMM er på plass som underentreprenør for BundeBygg i et prosjekt som startet i august, og som fort kan bli mer langvarig enn som så. Det er nemlig mye arbeid som skal utføres i området, der det skal etableres et kombinert nærings- og boligområde. – Siden slutten av august har vi bygget en rundkjøring som nå nettopp er åpnet, forteller anleggsleder Sondre Breivik i GMM. Han forteller at det i utgangspunktet var en enkel jobb, men at det tok litt lenger tid enn planlagt på grunn av en god del tilleggsarbeid underveis.

VEI OG TOMT

Nå er GMM i gang med å bygge en ny vei på det samme området, i tillegg til at de er i gang med å grave ut ei tomt. – Så skal det gjøres en del vann- og avløpsarbeid inne på området, og det er også en jobb vi håper å få tilslaget på, forteller Breivik.  Alt dette er første del av en større utbygging av området på Jessheim sør. – Hele jordet skal bebygges, så vi satser på at det kan bli mer jobb her framover, håper anleggslederen.

FLERE MASKINER, FLERE JOBBER

GMM har tre gravemaskiner, to grunnarbeidere og servicemaskin i sving på Jessheim. I tillegg har de en jobb med ei tomt på Årvoll i Oslo. Derfra kjører de stein som sprenges ut til Jessheim og bruker den som bunnplater der. – Det er både kostnads- og tidseffektivt og gir oss gode synergier, forteller Breivik. Og som vanlig når det er snakk om GMM, så jobbes det to skift – 14 dager på og av, med arbeidsdager fra 07.00 – 19.30 seks dager i uka. Bare søndagen er fridag. – Vi får gjort mye på kort tid på den måten. Maskinene står lite stille og det er effektivt, understreker anleggslederen. GMM-mannskapet kommer fra hele Norge og bor i brakker på Nebbenes de ukene de jobber.

 

INFRASTRUKTUR: Oie André Nesset er anleggsleder for prosjektet på Borgen, der Gjermundshaug Anlegg sørger for infrastrukturen – vei, vann og avløp – til et nytt boligfelt.

ALNABRU: Anlegg Øst Entreprenør er i innspurten med oppgradering av et næringsområde på Alnabru i Oslo.

BORGEN: Gjermundshaug Anlegg er godt i gang med klargjøring av boligfeltet på Borgen ved Kløfta.