Gjermundshaug Gruppen utvider tjenesteområdet og kjøper FS Betong AS

jun 21, 2021

Med oppkjøpet tar Gjermundshaug Gruppen over eierskapet fra Stenumgård Eiendom AS og Andreas Stø Holding AS som etablerte selskapet sammen med Kjetil Ringlund tilbake i 2018. Ringlund fortsetter i selskapet som får Pål Ligård som ny daglig leder.

FS Betong utfører betongarbeider innen bygg- og anleggssektoren og har med sine 60 ansatte raskt etablert seg som en anerkjent leverandør med en bred kundeportefølje på varierte oppdrag i hovedsak på Østlandet. At en velrennomert partner som FS Betong nå blir en del av gruppen, styrker både konkurransekraft og tjenestespekter. 

Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjermundshaug Anlegg AS har stadig flere oppdrag som innehar viktige betongkonstruksjoner, hvilket FS Betong har levert til Gjermundshaug Gruppen i mange prosjekter. - FS Betong har i lang tid vært en solid og trygg partner for Gjermundshaug Gruppen med sin betongkompetanse og kapasitet. Vi er helt sikre på at vi kan hjelpe til å utvikle selskapet videre gjennom egne prosjekter og via eksisterende og nye eksterne kunder, sier Ole Gjermundshaug, konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen.


- Vi er glad for å selge selskapet til en aktør som kan hjelpe med å ta nye steg i bygg- og anleggsbransjen, sier Andre Stenumgård på vegne av Stenumgård Eiendom AS. Han tillegger at slik selskapet har utviklet seg har de fått lite synergier med Fjøssystemers virksomhet slik intensjonen var når selskapet ble stiftet. - Vi kommer nå til å spisse oss mot bygg- og anleggsbransjen og gleder oss til å forene krefter med en solid aktør i anleggsbransjen, uttaler Kjetil Ringlund. Ringlund vil nå eie 9 % av aksjene i selskapet og går inn i en ny stilling som prosjektsjef i FS Betong AS.

 

NY DAGLIG LEDER: Pål Ligård blir daglig leder i FS Betong AS.

NY DAGLIG LEDER: Pål Ligård blir daglig leder i FS Betong AS.

OPPKJØP: Gjermundshaug Gruppen kjøper FS Betong AS.

OPPKJØP: Gjermundshaug Gruppen kjøper FS Betong AS.