Gjør veien bredere

jan 29, 2016

Det skjer mye langs Riksveg 3 fra Hanestad og nordover mot Alvdal om dagen – med både bedre sikt og bredere vei. Med en ny avtaleform står Gjermundshaug nå også for både prosjektering og byggeledelse.

Gjermundshaug Anlegg har inngått vedlikeholdsavtale med Statens Vegvesen for området Hedmark nord – fra Koppang og nordover, og er allerede godt i gang med arbeidet. Avtalen er på to år, med opsjon på ytterligere ett år. – Det er en ny type avtale, der vi også står for både prosjektering og byggeledelse. Det gjør det enklere og mer effektivt både med tanke på tid og kostnader, sier anleggsleder Anders Gjermundshaug.

BREDDEUTVIDELSE

Riksveg 3-trafikanter gjennom Østerdalen har helt sikkert lagt merke til at det i løpet av høsten er startet et omfattende arbeid med avskoging av et bredt belte av veien fra Hanestad og nordover. Dette arbeidet gjøres utenom Gjermundshaugs vedlikeholdsavtale, og av andre aktører på oppdrag for Vegvesenet. Men, i kjølvannet av dette kommer Gjermundshaug med maskiner og folk for å gjøre veien enda bedre og sikrere.

STIKKRENNER OG BREDDEUTVIDELSE

– I første omgang breddeutvider vi på begge sider av veien en strekning på 15 kilometer nordover fra Hanestad, forteller Anders Gjermundshaug. – På samme strekningen bytter vi ut totalt 80 stikkrenner under veien, i seg sjøl omfattende opplegg, som blant annet krever mange omkjøringsveier for å holde Rv. 3 farbar hele tida under arbeidet. Gjermundshaug har totalt 15 mann i arbeid på prosjektet – både egne og innleide. Etter hvert skal det også bygges nytt Hanestad-kryss, litt lenger nord for dagens kryss.

HANESTADKJØLEN

Samtidig jobber Gjermundshaug med store utbedringer opp på Hanestadkjølen, der veien mellom Hanestad og Rendalen både forsterkes og forbedres, samtidig som stikkrenner byttes. – Vi er straks ferdig med en strekning på fire kilometer fra Utsikten på Rendalen-sida og vestover. Nå har vi fått kontrakt på ytterligere to kilometer på denne sida, og det arbeidet starter vi med nå i disse dager, forteller Anders Gjermundshaug. På denne jobben har det vært opp til 15 lastebiler i drift på det meste – flere av dem innleide, blant annet fra Oppdal.