Godt rigget for videre vekst

des 12, 2016

Gjermundshaug Gruppen går inn i 2017 godt rigget for videre vekst og klar til å kunne ta del i de store utbyggingsprosjeketene innen vei, bane og annen infrastruktur som det er ventet vil komme i gang for fullt i siste halvdel av neste år.

– Det skjer mye, og vi er i rute, oppsummerer konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen når 2016 går mot slutten. Han utdyper: – Vi har den veksten vi har tenkt i entreprenørselskapene. 2016 ser gjennomgående ut til å bli et bra år for oss, sjøl om omsetningen ikke når helt opp til det nivået vi hadde budsjettert med.

HARDE BUD

– Det er markedet som gjør det. Det er harde bud for tida, og det vil ikke endre seg med det første. – Det er hva en får ut av dagen som bestemmer hvordan resultatet blir til slutt, sier Gjermundshaug. Han tror markedet vil åpne seg opp mange steder i Norges mot slutten av neste år, og Gjermundshaug Gruppen står godt rustet til å bli med på turen.

HAMAR OG MJØSREGIONEN

Ole Gjermundshaug sier det sikter seg inn mot å ta posisjoner i de store vei- og baneutbyggingene de vet vil komme på det sentrale Østlandet. – Samtidig skjer det mye rundt bygging av annen infrastruktur for næringsliv og bosetting i Hamar-området og Mjøsregionen. – Vi begynner å se effekten av nye E6 langs Mjøsa videre oppover, sier Gjermundshaug.

TÅLELIG FORNØYD

– Nå handler det først og fremst om å komme seg gjennom vinteren, og vi er tålelig fornøyd med ordrereservene på entreprenørdelen, sjøl om det ikke gikk helt som tenkt i og med at Vegvesenet må ut med anbud på nytt på avtalen om veivedlikehold i Hedmark nord. – Vi er også i gang med noe forberedende arbeid før storprosjektene rulles ut på veien mellom Hamar og Elverum, og her kommer det nok mer i løpet av vinteren, tror Ole Gjermundshaug.

 

DE FLESTE MÅLENE ER NÅDD I ÅR

2016 er snart historie og det har vært et travelt år for alle i Gjermundshaug Gruppen. Vi teller nå pr. desember 154 ansatte og må si oss fornøyd med å nå de fleste målene vi satte for året.

Det er for meg inspirerende å se hva vi alle er delaktig i og bidrar med i hverdagen og at det settes varige spor etter oss innen veg, jernbane, elektro og IT.

Vi er, og vil fortsatt være, i et krevende marked fremover i alle virksomhetsområdene. Det er derfor viktig at vi fortsetter å være innovative og nytenkende for å kunne henge med. Dette krever innsats og stå-på-vilje hver eneste dag fra oss alle.

GMM, som er etablert i år, vil fra årsskiftet stå rustet til å ta del i de større prosjektene som startes opp i 2017. Anskaffet utstyr skal være levert fra Pon og Volvo ved årsskiftet. Ansettelse av flere dyktige førere og ledere er godt i gang, og mange prosjekter vil komme i løpet av neste år.

Ordrereservene gjennom vinteren for anleggsvirksomheten må vi si oss fornøyd med, forholdene tatt i betraktning. Det er artig at vår fjernstyringsteknologi er blitt lagt merke til i utlandet, og at vi nå er i gang på Jægerspris skytefelt i Danmark der det graves for nye installasjoner. I tillegg så utvikler vi teknologien, og er nå i gang med oppbygning av en ny Volvo A30 dumper som skal ut i jobb på nyåret.

God kultur og trivsel på jobb gjenspeiler hverdagen. Dette ser vi godt med tanke på HMS hvor vi for 2016 pr. dato ser ut til å ha kun et tilfelle av jobbrelatert skade (klemskade finger), og det er meget bra. Fortsett å ha fokus på HMS i hverdagen – slik gjør vi hverandre god og eliminerer risiko og skade.

Jeg takker for innsatsen og ønsker alle ansatte, samarbeidspartnere og kunder en riktig god jul.

Ole Gjermundshaug
Konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen