Her kommer Gjermundshaugs nye praktbygg

jan 06, 2020

Da EcoSør vant anbudskonkurransen om å få bygge det nye det nye anlegget til Gjermundshaug Gruppen på Grundsetmoen i Elverum, møttes samtidig veiene igjen for to gamle klassekamerater.

Gjermundshaug Gruppens konsernsjef Ole Gjermundshaug og EcoSørs daglige leder Jon Olav Bråten er jevngamle. 55-åringene vokste opp sammen i Alvdal. Etter ungdomsskolen var de klassekamerater både på «Bygg og anlegg» ved Nord-Østerdal videregående skole og på fagskolen på Gjøvik. Så det er to godt kjente som nå jobber sammen med å realisere planene Gjermundshaug Gruppen har arbeidet for å få til i flere år på Elverum. Samtidig understreker begge at det ikke var kameratskapet dem imellom som gjorde at EcoSør fikk oppdraget – det var fordi de hadde det beste tilbudet og vant etter en svært grundig og fair anbudsrunde.

I GODE HENDER

– Anbudsrunden fulgte selvsagt vanlige prosedyrer, EcoSør fikk jobben fordi de hadde det beste tilbudet på alle måter, understreker Ole Gjermundshaug.  Han synes det er artig å jobbe sammen med sin gamle klassekamerat igjen. – Det er en fornøyelse. Jon Olav er en stødig kar som har full kontroll på det han holder med på. Han er faglig veldig sterk på byggsida og har veldig mange års erfaring fra bransjen, sier Ole og fortsetter: – Han har bygd opp EcoSør til å bli en betydelig entreprenør på Hedemarken, et firma som håndterer både store og små prosjekter på en god måte. Så jeg er sikker på at dette prosjektet er i de beste hender.

LANG PROSESS

– Jeg er glad for at vi vant denne jobben etter en skarp konkurranse. Det var en grei, men ganske langvarig prosess fram til kontrakten ble underskrevet, sier EcoSørs daglige leder Jon Olav Bråten. Arbeidet med prosjektet startet allerede på sensommeren i 2018, mens bygginga kom i gang nå i høst – et drøyt år senere. – Jeg kjenner jo Ole godt – ikke minst etter mange turer sammen fram og tilbake mellom Gjøvik og Alvdal de åra vi gikk på skole der – så jeg visste godt hva vi gikk til. Jeg vet hva han ønsker og forventer, og dette er en fin jobb for oss, fortsetter Bråten.

37 MÅL TOMT

EcoSør er nå godt i gang med bygginga på Gjermundshaug Gruppens 37 mål store tomt nord på Grundsetmoen i Elverum, rett ved nye Riksveg 3 som åpner neste høst. Tomta bebygges nå i første omgang med et nytt kontorbygg på 1000 kvadratmeter, fordelt på to etasjer med kontorer, møterom og kantine. Her vil Gjermundshaug Gruppen ha kontorfellesskap med partner Gunnar Holth Grusforretning, som de samarbeider med om utbyggingen av det nye området. Ved siden av kontorbygget kommer en ny vaskehall og servicehall med gjennomkjøring for kjøretøy i inntil 30 meters lengde. Vegg i vegg med det igjen kommer et eget bygg som skal romme gruslaboratorium for Gunnar Holth Grusforretning, slik at de kan kvalitetssikre sine leveranser og imøtekomme dokumentasjonskravene som stilles til virksomheten når det gjelder kvaliteten på grusen som leveres. Vaske- og servicehallen og gruslaben skal etter planen være ferdig til påske, kontorbygget til sommeren.

VIL BETY MYE

– Det vil bety mye for hele organisasjonen i Gjermundshaug Gruppen å få dette på plass, understreker konsernsjef Ole Gjermundshaug. Det blir en ny verden sammenlignet med dagens heller trange og kummerlige kår langs Trysilvegen i Elverum. Der er det heller ikke plass til Gjermundshaug Bane, som nå har kontorer i Løten. Med nybygget ferdig kommer alle under samme tak. – Vi får gode, moderne og oppdaterte lokaler med alle fasiliteter, og samtidig får vi samlet et sterkt faglig miljø på ett sted, sier Gjermundshaug.

GUNSTIG PLASSERING

Han understreker at det blir en viktig milepæl for Gjermundshaug Gruppen når de nå får samlet seg i tidsmessig riktige lokaler nær det som er konsernets hovedmarked. – Det gjør oss totalt sett mer attraktive som arbeidsgiver også, når vi kan tilby et sterkt samlet fagmiljø på ett sted, slik vi blir i stand til nå, sier Ole Gjermundshaug. – Dessuten er beliggenheten strategisk god. Vi blir lett tilgjengelig rett ved den nye Riksveg 3 nord for Elverum. Setter vi passerspissen på nybygget og tegner en sirkel favner vi fort kjerneområdene for virksomheten både i dag og framover. Samtidig understreker han at nybygget på Elverum ikke innebærer at konsernet vil flytte noe av den eksisterende virksomheten i Alvdal dit.

STOR PLASS

På Grundsetmoen vil Gjermundshaug i tillegg til de nye byggene få god plass til både maskiner og utstyr. Tomta er romslig. Faktisk så romslig at det kan være aktuelt å selge videre deler av den om relevante interessenter kommer på banen. Gjermundshaug Gruppen har ikke behov for alle de 37 målene sjøl, og har areal til overs både sør og nord på tomta. Daglig leder Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg forteller at det totalt sett er snakk om en investering på rundt 50 millioner kroner for Gjermundshaug Gruppen i det nye anlegget. Gjermundshaug Anlegg har også fått jobben med å bygge infrastrukturen – med vei, vann og kloakk – fram til det nye industriområdet som etableres. Det prosjektet har de startet så smått, og arbeidet skal være unnagjort i løpet av vinteren.

 

BYGG REISER SEG: Daglig leder Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg og daglig leder Jon Olav Bråten i EcoSør konstaterer med glede at byggeprosessen for det nye Gjermundshaug-anlegget nord på Grindalsmoen går etter planen. Det nye kontorbygget i bakgrunnen skal stå innflyttingsklart til sommeren.