Informasjon vedrørende Koronavirus

jul 01, 2019

Vi står alle ovenfor utfordringer vedr. koronautbruddet. Gjermundshaug Gruppens selskaper inkl. Gjermundshaug Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS gjør alt vi kan for å bidra til begrensning av smitte samtidig som vi opprettholder produksjonen i våre prosjekter.

Text