Informasjon vedrørende Koronavirus

mar 20, 2020

Vi står alle ovenfor utfordringer vedr. korona-utbruddet. Gjermundshaug Gruppens selskaper inkl. Gjermundshaug Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS gjør alt vi kan for å bidra til begrensning av smitte samtidig som vi opprettholder produksjonen i våre prosjekter.

VI HAR FOKUS PÅ FØLGENDE OMRÅDER:

  • Forebygge spredning av smitte blant samarbeidspartnere og ansatte
  • Sikre trygg drift i prosjektene
  • Sikre god kommunikasjon internt og eksternt

Gjermundshaug Gruppens selskaper har i løpet av de siste dagene innført flere smittereduserende tiltak og innskjerpet rutinene. Vi følger korona-situasjonen nøye og har høy beredskap. Vi følger de nasjonale helsemyndighetenes anbefalinger og råd. Våre interne tiltak oppdateres basert på myndighetspålegg og råd, råd fra fagorganisasjoner og vår interne løpende risikovurdering.

DE KONKRETE TILTAK VI INNFØRTE ALLEREDE I STARTEN AV KORONASITUASJONEN, OG SOM VI HAR OPPDATERT SIDEN, OMFATTER BLANT ANNET:

  • At våre virksomheter både på selskaps- og prosjektnivå følger de råd og pålegg som norske myndigheter har utarbeidet og pålagt samfunnet.
  • At våre ansatte skal være spesielt opptatt av å etterleve alle råd for ikke å bidra til spredning av smitte.
  • Vi arbeider i så stor grad som mulig en og en i hver sin maskin, hver sitt kontor, møter finner sted over nettbaserte løsninger, beskjeder blir gitt over telefon/ radio, osv.
  • Forsterkede renholdsrutiner i fellesarealer og på brakkerigger
  • Tilrettelegging slik at spisepauser kan gjennomføres uten fysisk kontakt mellom ansatte
  • Karanteneregler blir strengt overholdt og ansatte som kjenner seg syke holder seg hjemme.

De konkrete tiltakene oppdateres og distribueres til alle ansatte, innleide og underentreprenører ved endringer. 

For å sikre driften i prosjektene våre er vi avhengige av et godt samarbeid med leverandører, underentreprenører og byggherre. Vi trenger en sikker situasjon både med hensyn til spredning av smitte, men også forutsigbarhet mtp. leveringer og arbeid på prosjektene. Som samarbeidspartner i våre prosjekter ber vi om at alle som er involverte i GGs prosjekter bidrar på lik linje med alle andre i samfunnet for å stanse smittespredningen. Vi legger til rette for dette, og ønsker å fortsette det gode samarbeidet på en trygg og god måte i tiden som ligger foran oss.

Vi er i skrivende stund ikke kjent med at noen av de ansatte i Gjermundshaug Gruppen er smittet eller blitt syke av koronaviruset. Driften i prosjektene og selskapene generelt har så langt gått som normalt. Vi overvåker situasjonen og treffer beslutninger, og dersom driftssituasjonen skulle endre seg vil vi ha tett dialog med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. 

Konsernsjef
Ole Gjermundshaug