Kontraktssignering på Gjermundshaug Anlegg AS for Bane NOR

feb 09, 2022

Det er gledelig med nok en kontraktssignering på Gjermundshaug Anlegg AS, denne gangen for Bane NOR. Gjermundshaug Anlegg skal utføre forberedende arbeider på Stange, i forkant av dobbeltsporutbyggingen i Innlandet. 

Forarbeidene omfatter etablering av cirka 350 meter med fundament for nytt dobbeltspor. I tillegg skal dagens jernbanetekniske anlegg fjernes, og reetableres. Dette inkluderer også signalanlegg på samme strekning. I tillegg omfatter prosjektet bygging av midlertidig anleggsadkomst og -avkjøring fra fylkesveien ved Guåker. Ved Fokholgutua blir det satt opp en midlertidig anleggskulvert under dagens Dovrebane. Øst for dagens jernbanestasjon skal det bygges anleggsvei, gang- og sykkelvei samt en midlertidig pendlerparkering. Prosjektet omfatter også VA-grøfter, banedrenering og varerør for vann. 

– Prosjektet passer Gjermundshaug Anlegg veldig godt da vi har bygget opp kompetanse og erfaring for å gjennomføre denne typen oppdrag gjennom flere års samarbeid med Bane Nor. Å få være med på forberedende arbeider til den kommende dobbeltsporutbyggingen sør for Hamar er veldig spennende, sier Pål Ligård, daglig leder i Gjermundshaug Anlegg.

Arbeidene utføres i perioden mai til november 2022, hvor hovedvekten av anleggsarbeidet vil foregå under den togfrie perioden fra begynnelsen av august til begynnelsen av september. Kontrakten har en verdi på i underkant av 85 millioner kroner.

Utbyggingen av nytt dobbeltspor gjennom Stange vil gi reisende mellom Hamar og Oslo flere avganger og kortere reisetid, samt at det vil gi bedre kapasitet for godstog. 

Vi takker for tilliten, og ser fram til et veldig spennende oppdrag med intensiv produksjon til høsten.