Lærerikt Hanestad-prosjekt

aug 09, 2016

Gjermundshaug Anlegg AS er inne i andre år av vedlikeholdsavtalen med Statens Vegvesen for Hedmark nord, og har høstet gode erfaringer.

– Det har vært lærerikt for oss, sier daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg. Vedlikeholdsavtalen, som gjelder fra Koppang og nordover, for to år, med opsjon på ytterligere ett år, er annerledes bygd opp en tidligere avtaler ved at Gjermundshaug sjøl også står for prosjektering.

FAGLIGE UTFORDRINGER

– Denne avtaletypen gir oss større utfordringer rent faglig enn før. Og det er bra, for det er jo interessen for faget som gjør at vi er i bransjen, poengterer Ståle Øvergård.
– Dessuten er totalentrepriser som dette mer i skuddet om dagen, og da gir dette prosjektet oss nyttig og god erfaring. Arbeidet med å skifte ut ikke mindre enn 86 stikkrenner på en 15 kilometer lang strekning på Riksveg 3 fra Hanestad til Alvdal kommunegrense er en del av dette prosjektet. Det meste av denne jobben er nå sluttført, og nå pågår arbeidet med breddeutvidelsen av den samme strekningen for fullt.

MANGE PROSJEKTER

Når det gjelder pågående prosjekter kan Øvergård fortelle om stor aktivitet – fra Romerike og nordover.
– På Blaker er vi omtrent halvveis i arbeidet med vei, vann og avløp til et større område som skal huse både barnehage og omsorgshjem, forteller Øvergård. Her skal det meste være ferdig til 1. desember, men det ligger an til noen forsinkelser som skyldes forhold utenfor Gjermundshaug Anleggs herredømme.
På Gardermoen næringspark er Gjermundshaug-mannskapene i innspurten med det som skal gjøres i denne omgang, mens man i Ramstadåsen straks starter arbeidet med en gang- og sykkelvei i tilknytning til boligfeltet som er opparbeidet med vei, vann og avløp. Videre arbeid der avgjøres av farten på tomtesalget.
– Ellers er vi helt på oppløpssida eller i gang med ferdigbefaringer i Slåttmyrbakken, på Koppang tømmerterminal og i Sølna kraftverk, sier Øvergård.

TØFT MARKED

Mens mange jobber er i ferd med å bli ferdig, kommer det heldigvis også nye inn. Blant annet er vi innstilt til kontrakt på en skytevegg i Rena leir, som vil inkludere både betongarbeid og en god del arbeid med fjernstyrte maskiner. I tillegg er det flere jobber på trappene både for Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Gjermundshaug Anlegg har også levert inn anbud på et stort prosjekt i Ydalir i Elverum, og håper naturligvis å nå opp i konkurransen der.
– Men vi regner mye og får lite for tida. Markedet er ikke lett. Det er beinhard priskonkurranse, sier Ståle Øvergård. Derfor er han glad for at Gjermundshaug Anlegg har hatt noen større jobber, som den med Vegvesenet om vedlikehold fra Koppang og nordover, samt jobben på Blaker. I tillegg er det flere andre viktige kontrakter på gang, som kan sikre god flyt framover gjennom en ekstremt tøff konkurranseperiode.
– Vi merker at antallet anbydere har økt voldsomt. Nå er det ofte 10-15 anbydere på hver jobb, og mange utvider området sitt for å skaffe seg arbeid. Jeg ser for meg at denne situasjonen vil vedvare gjennom resten av 2016 og i første halvår av 2017, før det løsner med de virkelig store jobbene, sier Ståle Øvergård. Han mener Gjermundshaug Anlegg er godt rigget og rustet til å til å hevde seg i konkurransen både på kort og lang sikt, og er overhodet ikke bekymret for situasjonen, selv om det er mye forgjeves regning om dagen.
– Så går det ofte litt i rykk og napp. Får vi én jobb, kommer det ofte flere.