Lederskifte i Gjermundshaug Anlegg

jan 02, 2019

Fra 1. januar overtar Pål Ligård som daglig leder i Gjermundshaug Anlegg. Han overtar for Ståle Øvergård, som skal spisse fokuset sitt mer mot prosjekter og drift.

– Jeg skal drive mer med det jeg har mest lyst til å drive med. Følge opp og være tettere på prosjektene, sier Øvergård. Det er med andre ord et helt udramatisk sjefsskifte som nå skjer. Det er en ønsket og villet utvikling som en konsekvens av den veksten Gjermundshaug har hatt de siste åra. Og for å stå godt rustet med tanke på videre utvikling framover.

MER ROBUSTE

Detaljene rundt Øvergårds nye rolle er ikke endelig spikret ennå, men han er overbevist om at folket ute på anlegget vil oppleve at han vil bli mer tilstedeværende i sin nye rolle. – Ved å organisere det sånn tror jeg vi blir enda mer robuste på gjennomføring. Ståle Øvergård legger samtidig ikke skjul på at det er et helseaspekt i dette bildet. Både han og familien har vært gjennom noen runder som gir grunnlag for å skru litt ned på intensiteten til tider, og vie litt mer tid til familien. Samtidig er han klar på at dette ikke er noen nedtrapping. Men et litt smalere ansvarsområde gjør det mulig å gjøre jobben enda litt bedre, fordi han slipper unna en del administrative oppgaver.

EN BERIKELSE

Den jobben er det Pål Ligård som overtar. Alvdølen, bosatt på Hamar, hadde sin første sommerjobb i Gjermundshaug Anlegg i 1989. Etter det gikk han videre i andre retninger, blant annet i oljeindustrien, før han begynte som administrasjonssjef i Gjermundshaug Gruppen i mai i år. Nå blir han altså daglig leder – helt uten den maskinentreprenør-bakgrunnen som forgjengerne har hatt. – Det er veldig interessant og berikende å få inn noen med en helt annen bakgrunn, mener Ståle Øvergård. Han har samarbeidet godt med Ligård siden de begynte å jobbe sammen, og gleder seg til å fortsette samarbeidet i litt nye roller. En nyansatt kontorsjef skal overta Ligårds oppgaver som administrasjonssjef.

LIKER UTFORDRINGER

Pål Ligård gleder seg til å brøyte løypa som den første administrative lederen i Gjermundshaug uten anleggsfaglig bakgrunn. – Jeg har alltid tatt de utfordringene jeg har blitt presentert for. Jeg har hatt en lignende jobb i fem år på Gjøvik, selv om det var litt mindre komplekst sammensatt, ettersom det var en gruppe hvor alle var ingeniører, sier Ligård og legger raskt til: – Jeg har aldri hatt så glød for en jobb noen gang, som den jeg går inn i nå. Det skyldes den iveren, det engasjementet og det miljøet jeg har opplevd i Gjermundshaug Gruppen i løpet av de månedene jeg har jobbet her. – Jeg er nok ikke så maskinfrelst som mange andre som jobber her. Samtidig kjenner jeg som alvdøl på en stolthet rundt det Gjermundshaug har skapt. Det er liksom «litt mitt». Og jeg ser fram til å være med på å bygge dette videre, og til å jobbe sammen med de ansatte i Gjermundshaug Anlegg og de andre lederene i Gjermundshaug Gruppen.

SPENNENDE TIDER

Ligård mener han ser spennende tider for Gjermundshaug Gruppen framover. Grunnlaget er lagt for å vokse videre, og det kan bli en artig reise å være med på. – Vi har fått på plass mange nøkkelroller. Har fått inn flere ingeniører, flere anleggsledere og i det hele tatt fått fylt opp godt i de fleste funksjoner. Det vil frigjøre tid i min rolle til å kunne jobbe enda mer strategisk og inn mot konsern slik at vi kan utnytte synergiene og få enda mer ut av hverandre slik at alle blir bedre. Pål Ligård benytter også anledningen til å berømme mannen han etterfølger som daglig leder, Ståle Øvergård. – Ståle har skapt et unikt arbeidsmiljø og et godt team. Han har bygd et fundament det er bra han får mulighet til å jobbe videre med. Både han, Ole og Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør har sammen mye av æren for at vi er kåret til «Great place to work». Det er et bra utgangspunkt for videre utvikling. – Hvis folk trives, presterer vi bra, understreker han.

SETT OG ANERKJENT

Ligård snakker videre om hele organisasjonen – fra grunnarbeiderne til toppsjefen, og mener de alle gjør en fantastisk innsats for konsernet, på sine nivåer. – Det er viktig at alle blir sett og anerkjent for den jobben de gjør. Det kan være en utfordring når vi er så spredt, både i geografi og fagområder, som vi er. Det er en av de tingene han sjøl ønsker å ta på alvor som ny daglig leder. Ellers er han forberedt på at både han og Ståle Øvergård vil måtte bruke litt tid på å finne sine nye roller og ansvarsfordelingen seg i mellom. – Jeg kan ikke begynne i denne jobben og late som jeg er Ståle. Vi hevder at vi er i forkant, og da handler mye om å være best på å finne ut hvor vi skal sette inn støtet for å sikre at vi er det hestehodet foran sammenlignet med konkurrentene, mener Ligård. Han ser for seg tre hovedområder det er naturlig for ham å fokusere på. Det første handler om salg, marked og prosjekter. Det andre om personal og kompetanseforbedrende tiltak, mens det siste handler om strategi og utvikling. – Også i vår bransje skjer det en enorm digital utvikling. Så handler det om hvordan vi best kan nyttiggjøre oss det i interaksjonen mellom folk og teknologi.

 

NY SJEF: Pål Ligård (nærmest) overtar som daglig leder i Gjermundshaug Anlegg fra 1. januar, når Ståle Øvergård skal spisse sin innsats mer mot drift og prosjektoppfølging. Foto: Ivar Thoresen