Ny Raufoss-løsning tar form

feb 11, 2016

På Raufoss blir det både ny rundkjøring og nye veiløsninger ved jernbanestasjonen. Anlegg Øst har jobben for Statens Vegvesen.

– Det ble noen justeringer underveis, forteller anleggsleder Raymond Iversen.
Det betyr at opprustingen av 400 meter vei inn mot den nye rundkjøringa ble tatt først, sammen med rundkjøringa.

Når det er ferdig blir bussholdeplassen ved jernbanestasjonen, i tilknytning til rundkjøringa og veien, også rustet opp.
– Rundkjøringa er nettopp ferdig. Vi satser på å komme omtrent i mål med tilførselsveien til jul, så starter vi på igjen etter påske med bussholdeplassen, komplettering av veien og grøntareal. Målet er å være ferdig til ferien, sier Iversen videre.

Anlegg Øst har hatt med seg Akershusgartneren på steinlegging og Veidekke på asfaltering, og anleggslederen roser dem begge.
– De har gjort en meget god jobb, påpeker Raymond Iversen.