Opp og fram

des 21, 2018

Det nærmer seg slutten på nok et spennende år i Gjermundshaug Gruppen. Et år hvor mye har skjedd, mange har kommet til og vi har etablert oss som en solid støttespiller for flere av riksentreprenørene som setter pris på vår kompetanse, teknologi og kapasitet. Samtidig har vi vunnet mange spennende oppdrag også for de offentlige byggherrer i år. Dette gir oss klare bevis på at vi stadig vinner nye kunder.

Vi er inne i en tid med store endringer på teknologi både generelt i samfunnet og i bransjen. Digitalisering, BIM, maskinkontroll er noen av ordene som vil prege hverdagen vår fremover. Vi har tatt et bevisst valg om at vi ønsker å være i forkant på teknologi og jobber strategisk med utvalgte leverandører for å få tidlig informasjon om nye produkter og tjenester som kan være av nytte for oss. I vår organisasjon må vi ha fokus på at nyvinningene må være hensiktsmessige å ta i bruk. Et tett samarbeid og god dialog med leverandørene er derfor viktig.

I starten av 2018 satte vi en mer tydelig organisasjonsmodell som skal fungere i de ulike datterselskapene med støttefunksjoner fra morselskapet. Med den vekstraten vi har er det viktig å være i forkant på både systemer og rutiner. I 2018 har vi ansatt mer enn 100 nye medarbeidere i Gjermundshaug Gruppen. Det er et vanvittig høyt antall nyansatte, og det er naturligvis krevende å sette alle disse inn i våre rutiner og systemer. Det ser likevel ut som dette har gått greit og det tyder på at vi har en robust organisasjon med gode og skalerbare rutiner og systemer.

Jeg gjentar da vår nye visjon fra våren 2018; «Vi skal være førstevalget for kunder, leverandører og medarbeidere».

Etter å ha sett tilbake på året som snart er ferdig er det på tide å se framover mot neste år. Vi er nå ca. 280 ansatte i Gjermundshaug Gruppen når vi går inn i 2019. Et mye brukt tall i bransjen er årsomsetning på ca. 3 millioner kroner pr. ansatt. Da kan dere selv regne ut at budsjettert omsetning for neste år blir en betydelig økning i forhold til omsetningen i 2018, som ser ut til å lande på ca. 650 mill. kr. Jeg tror nok likevel at 2019 på mange måter må bli et konsolideringsår for oss. Vi skal fortsette å vokse i antall ansatte, men vekstraten vil nok bli lavere enn de to siste årene. Nå skal vi sikre at vi får tilstrekkelig med spennende og lønnsomme oppdrag fremover. Og ikke minst sikre at organisasjonen går i takt med våre kjerneverdier; trivsel, profesjonalitet, løsningsorientert og stolthet. Så etter å ha gått kraftig opp de siste årene skal vi nå litt fremover – så skal vi nok videre opp noen steg igjen snart også.

I 2019 kan vi også glede oss til at Gjermundshaug Gruppen skal feire 70 års-jubileum. Det var i 1949 Ottar og Ingvald Gjermundshaug startet med å kjøpe en dozer fra Allis Chalmers.
 
Nå har vi snart 10 dozere i drift i Gjermundshaug Gruppen. Vi gleder oss til å samle alle ansatte med følge og samarbeidspartnere lørdag 15. juni. Invitasjon og mer detaljer om jubileumsfeiringen kommer snarlig.

Jeg takker for innsatsen og samarbeidet i året som har gått og ønsker alle en riktig god jul!

Ole Gjermundshaug
Konsernsjef