På sporet av noe stort

jan 17, 2019

Gjermundshaug Anlegg er i farta. Nå er det blant annet fullt trøkk med legging av fiber langs Gjøvikbanen mellom Kjelsås og Raufoss.

Jobben startet i april og arbeidet skal pågå helt fram til sommeren igjen før fiberen er på plass på hele strekningen. – Det er bra tilgang på jobber om dagen, forteller anleggsleder Per Otto Sigfridstad og gleder seg over at det stadig kommer nye prosjekter inn.

MEST I LUFTA

Fiberen langs Gjøvikbanen legges delvis i bakken, men det aller meste strekkes i luft langs jernbanelinja. – Vi har lagt 30 000 meter i luft til nå, og skal legge 60 000 meter til. Så blir det vel rundt 10 000 meter nedgravd i bakken, forteller Sigfridstad.

NATTARBEID

– Det meste av jobben gjøres om natta. Arbeidstida er stort sett fra kl. 23.00 til 05.00, på den tida av døgnet det ikke går tog her, fortsetter anleggslederen. – Det eneste vi får gjort på dagtid er litt omorganisering og distribusjon av materiell. Alt vi gjør langs og på linja foregår om natta.

SJU DAGERS TURNUS

Han innrømmer at det tidvis kan være slitsomt i lengden med så mye nattarbeid, men berømmer sine medarbeidere for innsats og stå-på-vilje. – Vi er stort sett ti personer på hvert skift, sju av våre egne folk og tre innleide. Alle går i sju dagers turnus. Sigfridstad forteller også at det med full vinterdrift og mange jobber også er gjort noen investeringer i både maskiner og tilrettelegging for mellomlagring av utstyr og materiell for å sikre effektiv og god produksjon av jobben på Gjøvikbanen.

NATTARBEID: Anleggsleder Per Otto Sigridstad og staben hans i gang med nytt nattskift med strekking av fiber langs Gjøvikbanen. Foto: Privat