På sporet ved Eidsvoll

feb 11, 2016

Et team fra Gjermundshaug Anlegg har i høst vært involvert som underentreprenør til Hæhre i et større jernbaneprosjekt ved Eidsvoll.

Hæhre er i gang med det forberedende arbeidet for utvidelsen fra ett til to spor fra Eidsvoll og nordover mot Minnesund, og har engasjert jernbaneekspertene fra Gjermundshaug til reparasjon av stikkrenner, plastring og nedsetting av kummer.

I tillegg har Gjermundshaug-mannskapene bidratt med bytting av sviller og noen andre småjobber for Jernbaneverket i den perioden strekningen Eidsvoll-Lillehammer har vært stengt for togtrafikk i november.