Rekordår og videre vekst for Gjermundshaug Gruppen

apr 12, 2016

Gjermundshaug Gruppen opplevde i 2015 et rekordår – med en omsetning på 427 millioner kroner og et resultat før skatt på 39 millioner kroner. Samtidig vokser konsernet videre, gjennom både nyetablering og oppkjøp.

– Vi er meget godt fornøyde med tallene for 2015, som forsterker den gode utviklingen i konsernet de siste åra, sier eier Ole Gjermundshaug. Gjermundshaug Gruppens opererer hovedsakelig innenfor to virksomhetsområder – anlegg og IT-infrastruktur.

MEGET GODT ÅR FOR ANLEGG

Anleggsvirksomheten gjennom Anlegg Øst Entreprenør AS på Lillehammer og Alvdalsbaserte Gjermundshaug Anlegg leverte totalt et driftsresultat på 43 millioner kroner av en omsetning på 312 millioner kroner i 2015. – Vi er veldig tilfreds med resultatene for 2015. Vi ser nå gode resultater av de grep som er gjort i konsernet i løpet av de siste åra. Samtidig er markedsutsiktene framover bra, sier Trond Musdalslien, daglig leder og eier av 49% av aksjene i Anlegg Øst Entreprenør AS.  Anleggsvirksomheten er i hovedsak konsentrert til Hedmark, Oppland og Romerike.

VIDEREUTVIKLING INNEN IT-INFRASTRUKTUR

Virksomheten innen IT-infrastruktur har nå vært en del av konsernet i fem år, og er konsernets yngste virksomhet. IT-delen av konsernet fikk i 2015 en omsetning på 115 millioner kroner. Dette utgjør nå en betydelig del av Gjermundshaug Gruppen, og det er gode utsikter for videre vekst i årene fremover. løpet av 2015 har Gjermundshaug Gruppen etablert seg med et selskap i Danmark – Avantis Distribution AS – og innen IT-infrastruktur betjener vi nå hele Skandinavia.

Videre har man gjennom datterselskapet Specto Remote AS i 2015 etablert seg som en større leverandør til offshore og shipping, med produkter og tjenester et marked opptatt av kostnadseffektive løsninger har tatt godt imot.

KOMPETANSE OG UTVIKLING

Gjermundshaug Gruppen har i 2015 lagt ned store ressurser i kompetanseheving og utvikling av medarbeidere. Dette er i henhold til konsernets strategiplan. Økt satsing innenfor jernbanerelatert anleggsvirksomhet og som en effektiv aktør innen masseforflytning på større prosjekter, er også en del av strategien fremover. I den forbindelse har Gjermundshaug Gruppen nå i år stiftet selskapet GMM AS, som spesialiseres innen masseforflytning. I tillegg har Gjermundshaug Gruppen investert og sikret seg 40% eierandel i TEAM 1435 AS. Dette er et godt etablert og meget kompetent selskap innen jernbanerelatert virksomhet, og eierne er enige om en felles strategiplan med mål om en solid økning innen virksomhetsområdet. Investeringene i det nye selskapet GMM AS og eierskapet i TEAM 1435 AS gjøres med en like stor andel hver fra Gjermundshaug Gruppen og Trond Musdalslien fra Lillehammer.