Satser stort på rekruttering gjennom Gjermundshaug-skolen

jan 30, 2019

Gjermundshaug Gruppen har i mange år satset stort på rekruttering av fagarbeidere gjennom lærlingeordningen. Nå lanserers Gjermundshaug-skolen som en ny rekrutteringssatsing rettet mot sivilingeniører og ingeniører.

– Det er hardt kjør i markedet og mange oppdrag ute. Samtidig er det kamp om de beste folkene. Derfor må vi skille oss ut, hente talentene og gi dem gode vekstvilkår, sier påtroppende daglig leder i Gjermundshaug Anlegg, Pål Ligård, om den nye satsingen.

TO-ÅRIG LØP

Gjermundshaug-skolen retter seg mot ingeniører og sivilingeniører som kan tenke seg å jobbe i konsernet. Oppstart er tenkt fra juni 2019, og intensjonen er å tilby seks-åtte personer et to-årig utviklingsprogram i tilknytning til jobben de gjør. Det handler om å bli kjent med virksomheten, lære mer om hele verdikjeden i konsernet og hjelpe dem til å bli en rågod ressurs på sikt. – Vi tror det er viktig å tilby dette programmet. De er flinke når de begynner i jobb, men de vil være enda flinkere etter to år på Gjermundshaug-skolen. For du er ikke ferdigutdannet som nyutdannet, påpeker Ligård.

REKRUTTERER AKTIVT

For å rekruttere folk til Gjermundshaug-skolen fra sommeren av har de nå kjørt bedriftspresentasjoner på NTNU både på Gjøvik og i Trondheim. Ambisjonen er å være synlig på enda flere viktige rekrutteringsarenaer gjennom vinteren.

Innføringen av Gjermundshaug-skolen kommer som et tillegg til satsingen på lærlinger, som skal videreføres. Den er også et supplement til trainee-ordningen Gjermundshaug Gruppen er med i gjennom Trainee Innlandet. – Jeg er overbevist om at de som blir med på dette blir så gode at vi finner en jobb til dem etterpå, hvor vi også legger til rette for videreutvikling gjennom en karrierestige og lederutviklingsprogram, mener Ligård – og røper at det allerede har kommet søkere.

REKRUTTERING: Gjennom Gjermundshaug-skolen skal nye medarbeidere rekrutters til, og utvikles i, Gjermundshaug Gruppen. Foto: Ivar Thoresen.