Setter preg på Lillehammer

des 27, 2018

Anlegg Øst Entreprenør er i full gang med to store prosjekter på hjemmebane i Lillehammer sentrum. Både Bryggevegen og Strand-promenaden er for tida store anleggsområder. Og til sommeren skal det bli finere enn noensinne.

Til sammen er dette kontrakter verdt rundt 60 millioner kroner for Anlegg Øst, og på det meste vil over 30 medarbeidere være i arbeid her gjennom vinteren.

STRANDPROMENADEN

På en 1,2 kilometer lang strekning langs Lillehammer Strandpromenade – fra Plantasjen til Vingnesbrua – er Anlegg Øst i gang med å legge nytt vann- og avløpsanlegg for Lillehammer kommune. Det svært populære tur- og fritidsområdet har siden i høst blitt omgjort til et eneste stort anleggsområde, men anleggsleder Jan Erik Kvarberg lover at området skal bli flottere enn noen gang når arbeidet er ferdig og området bygget opp igjen til sommeren. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner, og frem til jul er rundt ti Anlegg Øst-ansatte i arbeid på prosjektet. Etter jul blir det betraktelig flere, kanskje helt opp mot 30 på det meste.

KREVENDE OG UTFORDRENDE

– Dette er en svært krevende jobb, med krav til et presisjonsnivå jeg ikke har vært borti før, forteller Jan Erik Kvarberg. Hovedårsaken til det er at det er så lite fall på strekningen der de nye rørene skal legges. – Fallet er ikke på mer enn 0,4 cm på meteren, og det stiller store krav til nøyaktighet i alt vi gjør.

PLATE PÅ PÆLER

En annen utfordring er de dårlige grunnforholdene. Store deler av området er egentlig en stor fylling, og det er også med på å komplisere arbeidet. – Blant annet støper vi en plate på toppen av pæler vi slår ned i grunnen på 500 meter av strekningen, forteller anleggsleder Kvarberg. – I tillegg er det en vanvittig stram tidsplan for prosjektet. Vi må gjøre så mye som mulig mens vannstanden i Mjøsa er på sitt laveste.

BRYGGEVEGEN

I Bryggevegen fra sentrum og ned mot Mjøsa skal det bli miljøgate – med utvidete gangfelt og bare ett kjørefelt med møtelommer. I den forbindelse legger Anlegg Øst om alt av rørsystemer i bakken på den 700 meter lange strekningen fra Mjøsa oppover mot byen. – Vi legger om hele systemet. Overflatevann og kloakk skal splittes i ulike rør fra byen og ned til renseanlegget, forteller anleggsleder Frode Hansen.

KLART I JUNI

Jobben startet i september og skal etter planen være ferdig til juni neste år. Kontrakten har en verdi på rundt 15 millioner kroner, og anleggslederen forteller at det er en komplisert jobb som byr på en god del utfordringer underveis. – Det er krevende i den forstand at det er mye gamle rør og ledninger i bakken her, og en god del kompliserte krysningspunkter. – Men vi er godt i rute med arbeidet, og har fått gjort det vi skal så langt, forteller Hansen.

VINGNESBRUA: Anlegg Øst legger overflatevann og kloakk i nye rør langs Bryggevegen helt ned til Vingnesbrua på Lillehammer. Foto: Ivar Thoresen

MILJØGATE: I Bryggevegen skal det bli miljøgate når Anlegg Øst Entreprenør er ferdig med arbeid med å splitte overflatevann og kloakk i separate rør fra bykjernen i Lillehammer ned til renseanlegget ved Mjøsa. Foto: Ivar Thoresen

PÅLER: På en del av strekningen langs Strandpromenaden må det slås ned påler som det støpes betongplater opp for det nye VA-anlegget. Foto: Ivar Thoresen

KREVENDE JOBB: Arbeidet med å legge nytt VA-anlegg langs Strandpromenaden på Lillehammer er en krevende jobb, konstaterer anleggsleder Jan Erik Kvarberg (til høyre) og trainee Ole Simon Tveiten. Foto: Ivar Thoresen