Sølna-utbygging på høygir

feb 11, 2016

Så langt går det meste etter planen i den store kraftutbyggingen i Sølna, men det er hektiske dager, både for hovedentreprenøren NCC og underentreprenør Gjermundshaug Anlegg.

– Vi holder på med buedammen midt i elva nå. Det er mye betongarbeid og inntakskonstruksjoner, dammen har til sammen 8 ulike seksjoner, som skal være ferdig i løpet av vinteren, forteller anleggsleder Georg Tjønnås hos NCC.

SPENNENDE MED VINTER

Alt av betongarbeid i forbindelse med dam og inntak skal fullføres i løpet av vinteren.
– Kulda kan bli en utfordring. Blir det 20-30 minusgrader går det saktere, og blir det for kaldt får vi ikke støpt i det hele tatt, forteller Tjønnås.

EIDSIVA VANNKRAFT

Østerdalen Kraftproduksjon, som eies med en tredjedel av NØK Kraftlag og resten Elverum Energi, skal overføre ansvaret for drift og vedlikehold av den nye kraftstasjonen til Eidsiva Vannkraft AS, når anlegget står ferdig i løpet av neste sommer.
Nye Sølna krfatverk skal produsere 15 GWh – over sju ganger mer strøm enn dagens Sølna kraftverk gjør.

10 FRA GJERMUNDSHAUG ANLEGG

Som underentreprenør er Gjermundshaug Anlegg tungt involvert i anlegget, blant annet med leggingen av ei rørgate på 1,5 kilometer fra dammen til den nye kraftstasjonen.
– Det gjenstår å legge cirka 200 meter med rør nærmest dammen, ellers er det meste gjort på den delen av jobben, forteller anleggsleder Erlend Lanckmans hos Gjermundshaug Anlegg.
Sjøl om mye av jobben med rørgata er gjort, har Gjermundshaug fortsatt rundt ti mann i arbeid på anlegget, og de vil fortsette å bistå NCC med de de trenger hjelp til utover vinteren.
– Det gjenstår også noe puss og rydding, og det blir tatt til våren, påpeker Lanckmans.