Stolt styreleder

aug 07, 2019

«Vår kompetanse – din trygghet.» Gjermundshaug Gruppens mangeårige styreleder Jan Eiler Wessel trekker stadig fram konsernets slagord, og mener det på en treffende måte forklarer suksessen til Gjermundshaug Gruppens mange selskaper de siste åra.

– Det har vært en fantastisk reise, sier den rutinerte styrelederen om utviklingen i virksomheten han sjøl sitter som øverste ansvarlige for. Wessel husker godt sitt første møte med Gjermundshaug-systemet. Det var da de i sin tid gravde ut tomta til det nye meieriet på Tolga. – Det gikk veldig, veldig bra, minnes han. Derfor var han heller ikke vond å be da han ble spurt om han kunne tenke seg vervet som styreleder.

STERK KULTUR

– Min opplevelse er at Gjermundshaug Gruppen har en sterk kultur, der strategien om kontrollert vekst gjennom å bygge stein på stein etterleves, fortsetter Wessel. Han påpeker at et slagord i mange sammenhenger lett kan bli store og flotte ord uten praktisk betydning i hverdagen. Slik oppfatter han det ikke er hos Gjermundshaug. – Jeg tror det kan være lov til å si at de står rakrygget for «Vår kompetanse – din trygghet». Slagordet gjøres til virkelighet daglig. Bare det å tørre å si det, sier noe om kulturen. Det etterleves hver eneste dag tvers gjennom hele organisasjonen. Det er jeg virkelig stolt av, sier Jan Eiler Wessel.

KOMPETANSE I SENTRUM

Styrelederen mener videre at dette skyldes at alle som jobber hos Gjermundshaug får slippe til med sin kompetanse. – Arbeidsstokken føler de skal og kan bidra, og at hver enkelts innsats er avgjørende viktig for sluttresultatet. Da blir det dynamikk. På den måten tar man også med seg – og drar nytte av – 70 års historie. Ved å ta med seg det beste fra historien inn i framtida har vi mye kompetanse og erfaring å bygge videre på. – Det er kompetansen vi lever av. Det er omdømmet vårt. Derfor blir min jobb å påse at det er kompetanse i alle ledd. Når jeg er fornøyd, betyr det at det er på plass. Wessel roser også lederne i Gjermundshaug Gruppen for at de ansatte blir sett og verdsatt for den jobben de gjør. – Enhver virksomhet er et speilbilde av sine ledere. Når topplederne og eierne er tydelige på at folk ansettes fordi de har en kompetanse – og får lov til å bruke den, blir det bra. Det er som «godfot-teorien» til Nils Arne Eggen – alle må utvikle videre det de er aller best til. Til sammen blir det da veldig bra, alle utfyller hverandre, får lov til å uttrykke seg og de ansatte lærer seg å tenke sjøl. Det er lov i Gjermundshaug Gruppen.

KVALITET I ALLE LEDD

Gjermundshaug Gruppen ha vokst mye under Jan Eiler Wessels periode som styreleder. Både gjennom utvikling i eksisterende selskaper og oppkjøp av andre firmaer. Det er likevel to faktorer styrelederen stadig kommer tilbake til, som helt sentrale på reisen. Veksten skal være kontrollert, og virksomheten skal utvikles gjennom å bygge stein på stein. Det er ufravikelig i en bransje der konkurransen er steintøff og fallhøyden er stor. – Det er viktig å forstå at stort sett alt vi jobber med er anbudsarbeid. Vi leverer anbud og vinner vi konkurransen er det fordi vi kan gjøre jobben billigere enn de andre, samtidig forventer vi å tjene penger på det. Det har med kompetanse å gjøre, og når vi klarer det er den en bekreftelse på at kompetansen er der, sier Wessel.

Han mener veien vider handler om å gjøre mer av det samme. Om å utøve kvalitet i alle ledd. I den forbindelse passer han på å skryte av konsernsjef Ole Gjermundshaug, som han mener har vokst seg fint inn i rollen og blitt en fantastisk konsernsjef, avslutter en stolt styreleder Jan Eiler Wessel.

STOLT STYRELEDER: Styreleder Jan Eiler Wessel i Gjermundshaug Gruppen talte til forsamlingen under selskapets 70års feiring i Trysil.