Store jobber avluttes - nye spennende prosjekter inn

aug 09, 2016

Anlegg Øst Entreprenør AS er i sluttfasen på mange store prosjekter. Samtidig landes det nye og spennende oppdrag i et for tida ekstremt tøft marked.

– Det er mye tøffere kamp om jobbene nå, forteller daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør.
– Prisnivået er knallhardt og vi er i en slik størrelse at vi havner litt mellom de store og de små. I det segmentet er det mange, og alle skal vokse. Samtidig blir ikke markedet større, så da er det den enkle regelen om tilbud og etterspørsel som gjelder, slår Musdalslien fast.

KONKURRANSEDYKTIG

Anlegg Øst Entreprenør-sjefen lar seg ikke stresse av den tøffe konkurransesituasjonen. Han vet han styrer ei skyte rustet for å takle det, og med kvalitet til å sikre seg spennende og interessante jobber også de nærmeste månedene og gjennom vinteren.
Han har håndfaste bevis på det allerede, med flere nysignerte kontrakter.

TRE KULVERTER

Blant annet har Anlegg Øst Entreprenør skrevet kontrakt med Jernbaneverket for bygging av tre kulverter på Kleverud, Minnerud og Dytterud i Hedmark og Akershus.
– Dette er forberedende arbeid for videreføring av dobbeltsporet nordover langs Mjøsa, og kontrakten inneholder også bygging av anleggsveier og fremføring, forteller Musdalslien. Anlegg Øst Entreprenør starter jobben 1. august, med Raymond Iversen som anleggsleder. Den første kulverten skal på plass nå i høst, de to neste skal stå klare i løpet av våren 2017.

UNDERGANG SKARNES

På Skarnes stasjon er Anlegg Øst Entreprenør allerede såvidt i gang med et nytt prosjekt – en undergang som skal stå klar i oktober, etter at tempoet gires opp der i august. I Vestre Gausdal er også arbeidet i gang med ny gang- og sykkelvei for Statens Vegvesen. Også den jobben skal være ferdig i høst. Det samme gjelder Sagstubekken på Fåvang. Utover dette er en stor kontrakt til så godt som sikret, men Musdalslien vil vente til signaturen er satt på kontrakten før han røper så mye mer om den.

FERDIG PÅ RAUFOSS

På Raufoss er Anlegg Øst Entreprenør nå helt i sluttfasen med rundkjøringa og veiløsninger ved Jernbanestasjon. Jobben for Statens Vegvesen der vokste litt underveis, så opprusting av bussholdeplassen ved jernbanestasjonen ble også en del av dette. Veidekke har vært med på asfaltering, og Akershusgartneren har bidratt med steinlegging på dette anlegget i Raufoss sentrum, som ferdigstilles i disse dager.

Ferdigstilles nå gjør også første trinn med opparbeidelse av boligfelt i Trodalen, nord før Øyer sentrum. Her har Anlegg Øst Entreprenør tilrettelagt for boligbygging med vei, vann og avløp, og har i tillegg bygd og asfaltert gang- og sykkelvei gjennom boligfeltet.