Store maskiner bygger stor vei

jan 23, 2019

Seks digre maskiner fra Anlegg Øst kjører skift fra klokka 07.00 til 19.30 seks dager i uka for å bygge ny E6 mellom Rudshøgda og Skarpsnotunnelen i Ringsaker.

Anlegg Øst har åtte mann inkludert administrasjon i sving som underentreprenør for Veidekke på deler av den nye fire felts E6 mellom Hamar og Moelv. – Vi er inne på en strekning på rundt tre kilometer fra litt sør for Skarpsnotunellen og sørover mot Rudshøgda, forteller anleggsleder Erlend Lanckmans i GMM.

15 PÅ – 13 AV

Fra klokka sju om morgenen til halv åtte om kvelden, fra og med mandag til og med lørdag, går maskinene for fullt i Ringsaker. Maskinførerne jobber 15 dager i strekk før de går av sitt skift og har 13 dager fri før neste skift. Oppdraget er å bygge opp det sørgående kjørebane med to nye kjørefelt på det som skal bli den nye motorveien på strekningen. – Vi skal bygge fremtidig sørgående kjørebane opp til frostsikringslaget, forklarer Lanckmans videre.

MATJORD OG MASSEFLYTTING

Anlegg Øst har også vært involvert i E6-prosjektet tidligere, med fjerning av vegetasjonsdekke mellom Brumunndal og Skarpsno. – Størstedelen av jobben her handler om flytting av masse og legge klart det nye kjørefeltet, supplerer arbeidsleder Torgeir Welve.

MYE PÅ GANG

Lanckmans og Welve kan ellers fortelle at det er mye spennende på gang for Anlegg Øst – Gjermundshaug Gruppens selskap for de aller største maskinene. Anlegg Øst er innleid til mye jobb for Skanska i forbindelse med nye Rv. 3/25 i Løten, noen maskiner jobber for Bulk på industritomt ved Nebbenes, noen er involvert i et jernbaneprosjekt på Eidsvoll og det har vært aktivitet knyttet til en industritomt i Sande. For å nevne noe av det som ligger i porteføljen for øyeblikket. Ellers er det flere andre prosjekter det er regnet pris og gitt anbud på.

SENT OG TIDLIG: Monstermaskinene til Anlegg Øst er i drift sent og tidlig som underentreprenør for Veidekke på nye E6 ved Rudshøgda. Foto: Ivar Thoresen