Storkontrakt for Gjermundshaug Anlegg

jun 28, 2019

Gjermundshaug Anlegg har signert en ny samlekontrakt med for utbygging i Hedmark Midt med Statens vegvesen. Kontrakten har en ramme på 82,6 millioner kroner.

Kontrakten omhandler blant annet vedlikeholds- og utbyggingstiltak i kommunene Stange, Hamar, Ringsaker og Løten, men andre kommuner kan også bli aktuelt. Fra 1. januar 2020 vil kontrakten bli overført til Fylkeskommunen Innlandet. Typiske tiltak er etablering av gang og sykkelveger, kollektivfelt, rundkjøringer og generelle opprustninger og sikkerhetstiltak.

STARTER I AUGUST

Gjermundshaug Anlegg starter planlegging og prosjektering i august, og arbeidet starter utover høsten og vinteren. Kontrakten, som har en ramme på 82,6 mill kroner, er gjeldende til 1. mai 2020, med opsjon på ytterligere to år.

FORNØYD DAGLIG LEDER

Daglig leder Pål Ligård er svært fornøyd med den tilliten Statens Vegvesen viser i dette tilfellet, og med å ha sikret seg ytterligere et stort og spennende prosjekt i ordrereserven.

SIGNERTE: Fra venstre: Torbjørn Bekkevold i Statens vegvesen og Pål Ligård, daglig leder i Gjermundshaug Anlegg AS. Foto: Gjermundshaug Anlegg.