Viktig strategiarbeid

feb 11, 2016

I desember vedtas og forankres visjon og strategier for hele Gjermundshaug Gruppen fram mot 2019. Der angis det en viktig retning for hvordan konsernet ser for seg og ønsker utviklingen de kommende åra.

VIKTIG

– Det er viktig med en god og bredt forankret strategi når vi er blitt så store som vi er nå, sier Ole Gjermundshaug.
Fjorårets omsetningsrekord på 370 millioner kroner og et overskudd på 35 millioner kroner før skatt, er overhodet ikke blitt noen sovepute.
Den positive utviklingen har fortsatt i 2015, og veksten er fortsatt stor.

SPREDT PÅ FAG OG GEOGRAFI

Med rundt 130 ansatte spredt over et stor geografisk område og innen flere forskjellige forretningsområder, er det viktig å ha noen felles knagger – visjoner og mål – som alle kan identifisere seg med og gjenkjenne.
– Vi ønsker en felles strategi for hele Gjermundshaug Gruppen, forteller Ole Gjermundshaug.

SAMLING I DESEMBER

Midt i desember møtes alle ansatte i hele konsernet til felles samling på Geilo.
Der skal strategiarbeidet som ledergruppa har jobbet med i hele år, gås gjennom og forankres blant alle, etter at det først er vedtatt i styret først i måneden.

– Arbeidet som har pågått i år er en oppfølging av den strategiprosessen vi startet i fjor, som blant annet innebar en ”trimming” av organisasjonen, med færre selskaper og en mer oversiktlig struktur, sier Gjermundshaug.