Kaja måler opp

Som stikningsingeniør er Kaja Marie Helmen Holden mye ute med oppmåling og oppfølging av prosjektene underveis.

FAKTA

Navn: Kaja Marie Helmen Holden
Selskap: Anlegg Øst Entreprenør
Stilling: Stikningsingeniør

– FÅR BRUKT UTDANNELSEN MIN HVER DAG

Kaja Marie Helmen Holden kom til Gjermundshaug Gruppen som nyutdannet landmåler for halvannet år siden, og føler hun får brukt utdannelsen daglig. – Jeg går hjem fra jobb og tenker at jeg har lært noe nytt hver dag, sier den unge landmåleren fra sitt anleggskontor i Brumunddal, der Anlegg Øst Entreprenør stadig har nye prosjekter med flomsikring og tilrettelegging av friområder og turveier langs Brumunda gjennom Brumunddal sentrum.

HELE PROSJEKTET

– I jobben min er jeg med på prosjektene hele veien. Det begynner ved at vi måler ut terrenget på forhånd, og lager modeller og data som mates inn i gravemaskinene slik at de har noe å grave etter. Så følger vi opp underveis, for eksempel med mengdeberegninger som blant annet brukes som grunnlag i forbindelse med sluttoppgjør. – Kort oppsummert handler jobben om å dokumentere alt arbeidet som er gjort på et prosjekt, sier Kaja Marie Helmen Holden.

SKAPENDE PROSESS

Hun synes det er inspirerende å følge prosjektene hele veien på denne måten. – Vi er med på å skape noe. Først på tegnebrettet, så ute i terrenget, sier hun og mener det er helt «spot-on» i forhold til den utdannelsen hun har tatt. – Her har jeg alle muligheter til å omsette teorien til praksis.

STØTTE OG HJELP

Kaja Marie kom til Anlegg Øst rett fra skolebenken og roser arbeidsgiveren for den oppfølgingen hun har fått underveis. – Dette er en jobb med mange utfordrende arbeidsoppgaver, og dermed også muligheter til å tilegne seg ny kompetanse underveis. – Jeg er veldig glad for at jeg har fått god støtte og hjelp til å utvikle meg videre etter at jeg begynte her, sier hun.

STILLES KRAV

Sjøl hevder hun at det var tilfeldig at hun havnet som stikningsingeniør i anleggsbransjen i sin første jobb, men hun er glad for at hun tok akkurat det valget. – Det stilles store krav til meg. Jeg har et ansvar for å gjøre min jobb slik at andre kan få gjort det de skal. – Det liker jeg, og det er en god følelse å kunne gå hjem fra jobb i visshet om at vi har fått til noe i løpet av dagen, avslutter Kaja Marie Helmen Holden.