Lisbeth trives med HMS og Kvalitet

Lisbeth Kåshagen startet i Anlegg Øst Entreprenør som nyutdannet ingeniør, med spesielt ansvar for HMS og Kvalitet. Det har vært et lykkelig valg.

FAKTA

Navn: Lisbeth Kåshagen
Selskap: Anlegg Øst Entreprenør AS
Stilling: Ingeniør

– Jeg har fullført en bachelor som byggingeniør, og fattet interesse for bransjen. Hadde ikke noe spesielt forhold til Anlegg Øst før jeg fikk jobb her, men jeg må virkelig si at jeg trives, sier hun.

TETT PÅ PROSJEKTENE

– Arbeidsoppgavene er veldig varierte og på sikt er det meningen at jeg skal følge opp mye tettere på prosjektene med tanke på HMS og Kvalitet, forteller hun. – Det er fokus på dette i bedriften, og dermed er også holdningene til oppfølging av det positive. Mitt inntrykk er at Anlegg Øst ligger langt framme på HMS og Kvalitet. Det er morsomt, fordi det også gjør min jobb lettere når jeg skal ut å jobbe med de ansatte på de ulike prosjektene.

KAN STILLE SPØRSMÅL

– Så lenge jeg føler meg velkommen når jeg kommer ut, kan jeg også stille dumme spørsmål uten å bli uglesett, legger Lisbeth til. Deler av arbeidstida går naturlig nok med til mer rutinepreget papirarbeid på kontoret, men hun er glad for at det er lagt til rette for stor grad av praktisk og konkret oppfølging av de ansatte ute, og at holdningene til HMS og Kvalitet er gode i hele organisasjonen.

I FELTEN: Lisbeth Kåshagen trives ute i felten som inegniør med ansvar for HMS og Kvalitet hos Anlegg Øst Entreprenør. Foto: Privat