Struktur og klare planer

Christian Halsa er kalkulasjonsleder, med spesiell interesse for kontraktsanskaffelser. Han trives med strukturert arbeid i en hektisk hverdag. 

Christian Halsa jobber som kalkulasjonsleder i Anlegg Øst Entreprenør. Han er utdannet byggingeniør, og interessert i kontrakt. Han ble headhuntet til Anlegg Øst av en tidligere kollega, nettopp på grunn av sin interesse for kontraktsanskaffelser.

Han anser seg som heldig med at han har en relativt strukturert hverdag, med tilbudsfrister å forholde seg til som er satt. Det er klare planer for hva han kal jobbe med innenfor hvert anbud, innenfor de periodene de jobber med hvert prosjekt. 

- Det er en stor jobb. Som kalkulasjonsleder må du tåle stress; rekker du fristen, rekker du alt du skal gjøre, har du fått med deg alt? Det er en hektisk hverdag når det står på, og så er det roligere andre dager, sier han. 

Egenskaper for en kalkulasjonsleder mener han er at en må være strukturert, veldig nøye og ha en grunnleggende forståelse av fagområdet en jobber innenfor - altså anleggsbransjen.

- Det trengs for å skjønne hva som skal gjøres.