Tar lærlingene på alvor

Gjermundshaug Gruppen tar lærlingene på alvor, og både Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør legger store ressurser i å være gode lærebedrifter. Det verdsettes av lærlingene.

Ledelsen i begge entreprenørselskapene og konsernledelsen i Gjermundshaug Gruppen er tydelige på at lærlinger er et satsingsområde og en veldig viktig rekrutteringsarena for bransjen i framtida. At beredskapen og opplegget fungerer etter intensjonene bekreftes av utsagnene fra de fem lærlingene som har startet sitt praktiske utdanningsløp i Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør i 2016. Her er hva de har å si:

 

 

 

VEGARD THORVALDSEN,
LÆRLING HOS ANLEGG ØST ENTREPRENØR

– Det er veldig bra å være lærling i Anlegg Øst Entreprenør. Jeg synes arbeidsmiljøet er bra og at arbeidsoppgavene er varierte. Jeg har vært her i snart et halvt år nå og har kjørt mye dumper, litt minigraver, samtidig som jeg har vært håndkar en del. Fått prøvd meg på litt av hvert av det bransjen innebærer.

MARCUS KAMPESVEEN,
LÆRLING HOS ANLEGG ØST ENTREPRENØR

– Jeg startet som lærling i Anlegg Øst Entreprenør rett etter at skolen var slutt i vår – i juni. Hittil har jeg jobbet mye som håndarbeider, men målet er å bli maskinfører når jeg er ferdig med læretida. Jeg trives veldig godt i Anlegg Øst Entreprenør. Miljøet er så godt, og jeg gleder meg til å reise på arbeid hver eneste dag, og så er det jo dette jeg er interessert i.

TORSTEIN TRONSMOEN,
LÆRLING HOS GJERMUNDSHAUG ANLEGG

– Jeg kom i gang som læring hos Gjermundshaug Anlegg 1. august og stortrives. Jeg har allerede vært borti mange forskjellige oppgaver. Jeg har kjørt bort masse med dumper, lastet med hjullaster og vært med på grunnarbeid og i grøfter. Jeg synes jeg i det hele tatt alt nå har fått et godt innblikk i hva jobben innebærer og hva som skal til for å bli maskinfører. Etter min oppfatning er Gjermundshaug Anlegg en veldig bra lærebedrift.

GAUTE DALSLÅEN,
LÆRLING HOS GJERMUNDSHAUG ANLEGG

– Jeg har både kjørt en del maskiner og vært med litt i grøfta i løpet av de månedene som er gått siden jeg startet som lærling tidlig i høst. Jeg synes arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende, og opplegget for lærlingene virker veldig greit for meg som har et mål om å bli maskinfører.

 

ANDREAS MORK ØVERGÅRD,
LÆRLING HOS GJERMUNDSHAUG ANLEGG

– Gjermundshaug Anlegg er en bra lærebedrift, med et veldig flott arbeidsmiljø. Siden jeg startet 1. august har jeg drevet aller mest med dumperkjøring og masseforflytning. Har også fått prøvd meg litt med hjullaster og vært en del med på grunnarbeid. Oppfølgingen har vært bra, og jeg har vært med på jobber både på Gardermoen, Ydalir og nå på Midtskogen.