Digitalisering og innovasjon

Vi ser fremover for hva vår bransje og vårt samfunn må ta i bruk av løsninger for å møte morgendagens muligheter/utfordringer.

 

I Gjermundshaug jobber vi hele tiden for å utføre gode prosjekter. Vår kompetanse er din trygghet!

Vi ser fremover for hva vår bransje og vårt samfunn må ta i bruk av løsninger for å møte morgendagens muligheter/utfordringer.

"For at digitalisering skal gi mening for oss, er det viktigste at digitalisering gir mening der hvor effekten kan føles av både kunder og av våre medarbeidere"

Bærekraftig anleggsbransje:

Vi tror på at Bygg og Anleggsbransjen er nødt til å ta sitt ansvar for en bærekraftig fremtid. Dette kan vi i stor grad få til igjennom innovasjon og digitalisering 

I Gjermundshaug Gruppen skal vi utvikle og benytte innovative løsninger som kan fremme bærekraft i et langsiktig perspektiv.

Vi måler idag blant annet tomgang på alle våre prosjekter og jobber aktivt med dette for å forminske vårt klimaavtrykk i en bransje som står for en stor andel av utslippene i Norge idag.

Vi satser også på maskinlæring, autonome anleggsmaskiner og grønn teknologi.

 

Førerløse og Autonome maskiner:

Gjermundshaug har alltid vært innovative.

Vi har siden 2008 bygget om anleggsmaskiner til å bli førerløse, da vi fikk vår første kontrakt på Hjerkinn skytefelt.

Dette har videre resultert i selskapet Steer AS som spesialiserer seg på å bygge om anleggsmaskiner til å bli full-autonome og/eller førerløse.