Selskaper i gruppen

Anleggs- og entreprenørselskapene Gjermundshaug Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS utgjør kjernevirksomheten i Gjermundshaug Gruppen. Konsernet består også av datterselskapene Steer AS og Specto Remote AS.

 

 

 

Anlegg Øst Entreprenør AS

Fåberggata 126, 2615 Lillehammer 

Anlegg Øst Entreprenør (AØE) er en tradisjonell anleggsentreprenør lokalisert i Innlandet, uten geografiske bindinger. AØE utfører privat og offentlig infrastruktur som veg, jernbane, energi, flomsikring, vann & avløp, opparbeidelse tomter, masseforflytning, miljøsanering, rivningsarbeider og betongkonstruksjoner. I tillegg til å være en tradisjonell anleggsentreprenør har også AØE kompetanse på totalentrepriser, prosjekteringsledelse og prosjektstyring, Administrasjonen er lokalisert i Lillehammer. AØE er godkjent for ansvarsrett tiltaksklasse 3 av Direktoratet for byggkvalitet. 

Se våre prosjekter her

 

Gjermundshaug Anlegg AS 

Randmælsveien 34, 2560 Alvdal 
Rypevegen 10, 2406 Elverum 

Gjermundshaug Anlegg sin virksomhet er i stor grad den samme som Anlegg Øst Entreprenør AS, i tillegg til at de leverer vakt og fagrelaterte tjenester til jernbanevirksomheter og jernbaneentreprenører over hele landet. Selskapets administrasjon er lokalisert i Alvdal og Elverum. Arbeidsområdet er hele Østlandet og Midt-Norge. Gjermundshaug Anlegg er godkjent for ansvarsrett Tiltaksklasse 3 av Statens Byggtekniske Etat. 

Se våre prosjekter her

 

Steer AS

Nils Hansens Vei 5, 0667 Oslo 

Steer er vår nysatsning på fjernstyrte anleggsmaskiner. Selskapet selger løsninger basert på eksisterende systemer og kunnskap som stammer fra Gjermundshaug Gruppen. Steer AS tar seg av installasjon (ombygging av maskiner), opplæring, igangkjøring av maskiner for kunde og også support. Selskapet henvender seg i første omgang til aktører i Norge, samtidig som det har kommet flere og flere forespørsler fra utlandet.

Sjekk ut Steer sin nettside her

Specto Remote AS

Nils Hansens Vei 5, 0667 Oslo

Specto Remote sin virksomhet er radio- og datakommunikasjon innen blant annet offshore, shipping og andre steder med behov for avanserte trådløse kommunikasjonsløsninger. Morselskapet er Gjermundshaug AS og konsernadministrasjonen er ansatt i Gjermundshaug Gruppen AS. Med sin bakgrunn i spisskompetanse på IT infrastruktur ble Specto Remote etablert som en del av Gjermundshaug Gruppen. Selskapet er lokalisert i Oslo, men leverer tjenester og produkter over hele verden. Spectos virksomhet ligger nært knyttet til Gjermundshaug Gruppens satsning på fjernstyrte og autonome maskiner.