Veibygging

Vi bygger alle typer veier. Både for offentlige og private utbyggere – fra gangveier til motorveier. Vi har god oversikt over de til enhver tid gjeldende standarder og krav.

Vi utfører alle typer arbeider for veibygging og konstruksjoner tilknyttet veianlegg. Riving, masseflytting, overvannshåndtering, trekkerørsanlegg og veioverbygningen utfører vi i egenregi. Vi har en stor maskinpark med et bredt spekter av både størrelse og bruksområder. Og er det noe vi mangler - så skaffer vi det.

Gjermundshaug Anlegg har en lang rekke samarbeidspartene som vi har gjennomført mange prosjekter sammen med. Disse hjelper oss med bl.a. grunnforsterkning, konstruksjoner, elektroarbeider, asfaltering og gjerdemontering.

Alle anlegg der GA er hovedentreprenør er bemannet med en kyndig ledelse som arbeider iht. våre strenge krav. GA er ISO-sertifisert i ISO- EN 9001, 14001 og 45001. Dette sikrer at kunden får en trygg anleggsplass med et systematisk kvalitetsarbeid i alle ledd i organisasjonen.

GA kan dessuten sørge for prosjekteringen selv. Med både egne prosjekteringsledere og tett samarbeid med kjente konsulenter bidrar GA til smarte, innovative og kostnadseffektive løsninger for kundene.

Sentral godkjenning for ansvarsrett for både prosjektering og utførelse i mange fagområder viser at GA har den nødvendige kunnskapen og erfaringen som trengs for å løse kompliserte oppgaver.

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter