Bøler Deponi-Stussen

Tjenesteområde: Miljøsanering

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør AS

Status: Pågående

Periode: 2021

Kontraktsum: 6 840 000

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Roaf AS

Bøler Deponi-Stussen

Bøler Deponi er et avfallsområde som ROAF (Romerike Avfallsfordeling) drifter. 

Oppdraget består i å lukke et ferdig oppfylt område på ca 17700 m2 med flere lag som består av grus, morene, vekstjord og lagvis med fiberduk, samt et lag med membran. Total lagtykkelse er 1,6 meter. Det skal i tillegg etableres en støttemur av granittblokker i bunn av fylling og gassbrønner som skal ta bort gass fra fylling. På topp av ferdig fylling etableres det et åpent overvannssystem.

Kontakt oss

Trond Musdalslien

Daglig leder

Anlegg Øst Entreprenør AS

Relevante prosjekter