Boligfelt, Øyer

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør AS

Status: Ferdig

Periode: 2015

Boligfelt, Øyer

Opparbeidelse av nytt boligfelt med vei, vann og kloakk i Øyer sentrum. I tillegg bygging av gang- og sykkelvei gjennom hele boligfeltet.

Relevante prosjekter