Bypakke Harstad

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør AS

Status: Pågående

Periode: 2022-2025

Kontraktsum: Ca. 330 millioner ekskl. mva.

Bypakke Harstad

Anlegg Øst Entreprenør AS står for byggingen av det største enkeltprosjektet i «Harstadpakken trinn 2».

Harstadpakken er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad Kommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Statens Vegvesen.

Trinn 1 av Harstadpakken er bygd og tatt i bruk med god effekt. Blant annet tar Harstadåstunnelen daglig nær 8000 biler som før kjørte gjennom sentrum.

Trinn 2, som Anlegg Øst Entreprenør AS er i gang med, er etter medfinansiering tilført 770 millioner kroner (2021 kr). Ubrukte midler fra trinn 1 overføres til trinn 2.

Samlet for begge trinn av pakken er den totale kostnaden beregnet til 2610 millioner kroner (2021 kr).

Statens vegvesen har ansvaret for å bygge om og effektivisere byens innfartsveg (rv. 83) fra Kanebogen til Margrethe Jørgensens vei.

 

Du kan følge fremdriften på www.harstadpakken.no

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef

Anlegg Øst Entreprenør AS

Relevante prosjekter