Flomsikring, Brandbu

Tjenesteområde: Vann og avløp

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør AS

Status: Pågående

Periode: 2020-2021

Kontraktsum: 58 000 000

Kunde: NVE

Flomsikring, Brandbu

Anlegg Øst Entreprenør ble tildelt kontrakten Flomsikring Brandbu av NVE. Oppdraget omfatter rørspunt, betongarbeider, utskifting av bruer, rehabilitering bru, pumpeanlegg for overvann og spillvann, noe elveplastring og bygging av GS-veg. I tillegg skal NVE selv plastre store deler av bekkeløpet gjennom Brandbu sentrum. Oppdraget skal utføres i faser med oppstart i juni 2020 og ferdigstillelse i juni 2021.

 

 

 

Kontakt oss

Trond Musdalslien

Daglig leder

Anlegg Øst Entreprenør AS

Relevante prosjekter