Fv. 120, Skedsmokorset

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør AS

Status: Ferdig

Periode: 2014-2015

Fv. 120, Skedsmokorset

Bygging av nytt kollektivfelt langs Fv. 120 på Skedsmokorset, samt ny gang- og sykkelvei, nye busslommer, 800 meter med betongmur og støyskjermer. I tillegg nytt VA-anlegg for Skedsmo kommune.

Relevante prosjekter