Grunnarbeider og Fundamenter CCS

Tjenesteområde: Miljøsanering, Vann og avløp, Tomtearbeid

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør AS

Status: Pågående

Periode: 2022-2024

Kontraktsum: ca. 110 000 000 kr

Entrepriseform: Utførelsesentreprise NS8405

Kunde: Hafslund Oslo Celsio

Grunnarbeider og Fundamenter CCS

På oppdrag for Hafslund Oslo Celsio skal Anlegg Øst Entreprenør AS utføre grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær).  Prosjektet deles i all hovedsak inn i 3 lokaliteter med tilhørende hovedaktiviteter:

1. Fangstanlegg på Klemetsrud  

 • Rivning av administrasjonsbygning
 • Rensk av vegetasjon
 • Sprengning av fjell og sikring av skjæring
 • Uttransport av masser
 • Avretting av fjell
 • Grøfter for overvannshåndtering
 • Bygging av fundamenter
 • Bygging av betonggrøft for el
 • Opparbeiding av plasser og veier
 • Inngjerding

2. Mellomlager og lastestasjoner på Klemetsrud

 • Rivning av eksisterende bygg på busstomt
 • Sprengning av fjell og sikring av skjæring
 • Graving og forberedelse av grunn
 • Håndtering av masser Tiltaksklasse 2
 • Fundamentering
 • Opparbeiding av plasser og veier
 • Inngjerding

3. Mellomlager og eksportanlegg på Kneppeskjærskaia, Oslo Havn

 • Rivning av lager/verksted (Skur 89)
 • Graving og forberedelse av grunn
 • Fundamentering for utstyr
 • Opparbeiding av plasser og veier
 • Inngjerding

Arbeidet skal stå ferdig sommeren 2024.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef

Anlegg Øst Entreprenør AS

Relevante prosjekter