Kulvert Øyer

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør AS

Status: Ferdig

Periode: 2014

Kulvert Øyer

Kulvertutskifting på Dovrebanen i Øyer. Erstatning av en gammel kulvert for Dovrebanen og ny kulvert for gang- og sykkelvei inkl. masseutskiftning og noe sprenging.

Relevante prosjekter