MEV Tomteopparbeidelse Nebbenes

Tjenesteområde: Tomtearbeid

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør AS

Status: Pågående

Periode: 2018-2025

Kontraktsum: Ca. 175 000 000 kr

Entrepriseform: Totalentreprise NS8407

Kunde: Mathiesen Eidsvold Værk

MEV Tomteopparbeidelse Nebbenes

Prosjektet omfatter etablering av næringsområder for salg. Totalt areal er 270 daa. Arbeidet består i avdekking, rensk, boring, sprenging, masseflytting og planering av ca. 1.200.000 m3 fjell og 400.000 m3 løsmasser. Anlegg Øst Entreprenør AS utfører arbeidet for oppdragsgiver Mathiesen Eidsvold Værk (MEV).


Overskudd av sprengt fjell blir transportert internt til knusing og blir brukt internt eller til salg av ferdigvare. Overskudd av løsmasser og ubrukbare masser blir transportert ut av området til deponi. 

Arbeidet blir utført med bruk av blant annet fire 41-tonns dumpere, 30,40, 50- og 70-tonns gravemaskiner, bulldosere av typen CAT D6T og D8T, hjullaster og vals. 


Avhending av overskuddsmasse og ferdigvare blir håndtert av Anlegg Øst Entreprenør AS.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef

Anlegg Øst Entreprenør AS

Relevante prosjekter