Rv3 Jutulhogget – Alvdal skurlag

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Pågående

Periode: 2021-2022

Kontraktsum: 52 422 954

Entrepriseform: Utførelsesentreprise (Rammeavtale basert på enhetspriser)

Kunde: Statens vegvesen

Rv3 Jutulhogget – Alvdal skurlag

Riksvei 3 er hovedveien gjennom Østerdalen, med en total lengde på 290 km. Dette er en sterkt trafikkert vegstrekning, og fungerer som en hovedferdselsåre for tungtransport mellom Oslo og Trondheim. Stedvis er vegen både smal og svingete, og målet med forbedringen er en mer trafikksikker og framkommelig veg. Hovedoppdraget er i Alvdal kommune på strekningen Rendalen grense til Skurlaget i Alvdal. Arbeidet med Rv3 er et av de større pågående prosjektene for Gjermundshaug Anlegg AS.

Gjermundshaug Anlegg har teppebelagt Rv3 i flere somre, og i oktober ble en milepæl nådd for Rammeavtalen med SVV og arbeidene med bygging av ny Rv3. Fra oppstarten 18. mai 2021 har prosjektet bygget 10 360 meter med ny Rv3 (~10.3 km!). Arbeidet er utført mens det har vært vanlig trafikk langs vegen.

"Takket væres supergod innsats fra alle involverte ansatte, UE`er og leverandører så kom vi i mål ned til tverrslaget en uke foran planen med veibygging. Årsaken til at vi har klart dette er at alle, hver dag fra tidlig til sent har stått på og gjort en kjempeinnsats" sier anleggsleder Frank Mellemstuen.

Følgende er utført:

  • Lagt 72 stikkrenner, ca. 2000 meter med Ø600, 800, 400, 1000 og 2000
  • Flyttet ca. 220 000 m3 med massehåndtering inkl. vegetasjon
  • Kjørt inn ca. 111 000 tonn med F-lag
  • Det er lagt ca. 31 000 tonn med asfalt
  • Per september var det lagt ned ca. 70 000 timeverk hvor ca. 50% er UE timer

I november gjenstår det å ferdigstille kontrakten Rendalen bruer innen fristen 01.12 før det blir en roligere vinterperiode langs Rv3. I vinter fortsetter arbeidet med videre breddeutvidelse mot Alvdal, samt å bygge ferdig de siste 5 km med veg på parsellen Jutulhogget - Alvdal skurlag. Det gjenstår da om lag 5 km som skal asfalteres neste år. Arbeidet er anslått å være ferdig til sommerferien 2022.

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter