Skarnes Stasjon

Tjenesteområde: Veibygging, Jernbane

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør AS

Status: Pågående

Periode: 08.2020 - 12.2021

Kontraktsum: 212 000 000 kr

Entrepriseform: Totalentreprise

Kunde: Bane NOR

Skarnes Stasjon

Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen får ny undergang, sentralt plassert i sentrum. Det skal også etableres to sideplattformer for å gjøre det mulig med samtidig passasjerutveksling. Det blir plass til to tog med lengde på 220 meter (doble Flirtsett). Adkomst til sideplattformene blir via en ny gangkulvert, som blir universelt utformet med heis opp til toget. Anlegget skal stå klart ved utgangen av 2021. 

Gangkulverten vil bidra til å binde sentrum bedre sammen, og minske gåavstanden for beboere og lette adkomst til service- og næringsinstitusjoner. Det vil også bidra til mindre bilkjøring mellom butikkene. Ny kulvert bedrer dermed sikkerheten og tilgjengeligheten for alle trafikantgrupper.

Området rundt dagens stasjonsbygning får et løft og det vil bli en ny og moderne stasjon på Skarnes. I tillegg har vi, i samarbeid med rådgivere innen kulturminnevern, valgt løsninger som harmonerer med det kulturhistoriske miljøet rundt stasjonsbygningen. De verna bygningene på stasjonen vil ikke bli endret, men det gjøres tilpasninger i terrenget rundt for å nå krav til universell utforming.

Høsten 2020 signerte Bane NOR kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS og de har med seg Multiconsult og Baneservice som samarbeidspartnere.

Kontakt oss

Trond Musdalslien

Daglig leder

Anlegg Øst Entreprenør AS

Relevante prosjekter