Tretten

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør AS

Status: Ferdig

Periode: 2013-2014

Tretten

Ny kulvert under Dovrebanen og ombygging og tilpasning av Riksveg 254 med to kjørefelt og fortau på hele strekningen.

Relevante prosjekter