Personvern og cookies

Behandling av personopplysninger hos Gjermundshaug Gruppen AS

INNLEDNING
Denne informasjonen forteller hvordan Gjermundshaug Gruppen AS (heretter GG) (org. nummer: 958 912 684), datter- og tilknyttede selskaper samler inn og bruker personopplysninger om deg som besøkende på våre hjemmesider eller på andre måter er i kontakt med oss. Dersom du har spørsmål finner du kontaktinfo nederst i dette dokumentet. GGs konsernsjef er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. I den enkelte virksomheten er det daglig leder som er behandlingsansvarlig, mens oppgavene kan være delegert. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og hvilke rettigheter du har. Våre rutiner og internkontroll for behandling av personopplysninger skal til enhver tid tilfredsstille det gjeldende regelverk for personvern.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ GGS OG DATTERSELSKAPERS NETTSIDER
Webredaktøren har det daglige ansvaret for GGs behandlinger av personopplysninger på våre nettsider, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Spire Digital AS (Spire) er GGs databehandler for nettsider, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet gjermundshaug.no og underliggende sider. Det er kun GG og Spire som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom GG og Spire regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk
GG samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsidene som er nevnt i punkt 1. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedene. Vi kan se hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 159.195.104.87, brukes bare 159.195.104.xx.

Informasjonskapsler
GG bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne huske hvem du er, og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Vi er pålagt av EU å informere deg om det. Surfer du på GGs nettsider er det å anse som ditt samtykke. Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre brukeren både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren har rett til å få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Søk
GG lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet Google Analytics. Formålet med behandlingen er å forbedre nettsidenes innhold basert på søk som ikke har treff, men som er relevant. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir kun lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Søke jobb
Søknader skal sendes via vår rekrutteringsportal på www.gjermundshaug.no/karriere/ledige-stillinger/

Når du ønsker å søke jobb i GG, blir du bedt om å gi ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Obligatoriske personopplysninger som innhentes er navn, adresse, e-post, telefonnummer, kjønn, alder og telefonnummer. I tillegg kan du som søker angi flere personopplysninger i forbindelse med din søknad. Informasjon om lagringstid på din søknad fremgår i samtykkeerklæringen.

E-POST OG TELEFON
GG benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling registreres og behandles kun for det formål de er innhentet. GGs medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter.

Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postboksen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster kan bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via ukryptert e-post.

SOSIALE MEDIER
Facebook
GG har en Facebookside for å kunne kommunisere med potensielle kunder, og for at interesserte kan innhente informasjon om GG, og få svar på eventuelle spørsmål. Stillingsannonser legges også ut, og besøkende har anledning til å stille spørsmål om disse. Ikke legg ut sensitive opplysninger om deg selv, eller personopplysninger om andre. GG ser gjennom alle kommentarer og sletter upassende innlegg.

LinkedIn
GG i Norge har en LinkedIn-side. Den brukes til å kommunisere med potensielle medarbeidere og å gi de som er interessert mulighet til å se nyttig informasjon om GG og få svar på eventuelle spørsmål. Jobbannonser er også lagt ut og besøkende har mulighet til å stille spørsmål om dem. Ikke legg inn sensitive opplysninger om deg selv eller personlig informasjon om andre. GG vurderer alle kommentarer og sletter upassende innlegg.


RETTIGHETER
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. GG har gitt denne informasjonen i dette dokumentet, og vil henvise til det ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av GGs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger GG ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Den registrerte kan ved spørsmål kontakte Datatilsynet direkte hvis ønskelig. Dersom behandling av personopplysninger er basert på samtykke, kan dette når som helst trekkes tilbake. Dette får ikke betydning for behandling som har skjedd før samtykket er trukket tilbake.


KONTAKTINFORMASJON
E-post: firma@gjermundshaug.no