Boligfelt, Nannestad

Tjenesteområde: Veibygging, Tomtearbeid

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2015

Boligfelt, Nannestad

Opparbeidelse av to store boligfelt i Nannestad - det ene i Ramstadåsen, det andre i Maura. Inkluderer all nødvendig infrastruktur som vei, vann, avløp og kabelgrøfter. I tillegg bygging av gang- og sykkelvei i tilknytning til feltene.

Relevante prosjekter